Läsvanestudien 1990 - Södra Halland

SND-ID: snd0129-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002490

Ingår i samling hos SND: Läsvanestudien

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in southern Halland: Halmstad, Hylte and Laholm. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also questions not asked in previous surveys. In this survey the respondents were asked about their opinion on delivery of the paper, the paper´s complaint service, morning paper format preferred and attitude toward supplements. A battery of questions dealt with the local paper Hallands-Posten specifically.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-03-01 – 1990-03-31

Variabler

280

Antal individer/objekt

221

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-03-01 – 1990-03-31
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Hylte kommun, Halmstad kommun, Laholm kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Kratz, C. (1991) Tidningsläsning i Södra Halland 1990, jämförelser med situationen 1984. Report no.13. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2007-10-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06