Läsvanestudien 1986 - Essunga och Götene

SND-ID: snd0303-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002492

Ingår i samling hos SND: Läsvanestudien

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Målgruppen för denna undersökning var invånarna i två kommuner i Västergötland, Essunga och Götene. En liknande undersökning genomfördes samtidigt i Vara, https://doi.org/10.5878/002493.
De flesta frågorna är replikeringar av frågor som ställts i tidigare läsvanestudier och berör läsvanor, tidningsprenumerationer, läsintressen samt bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildning och partipreferens. Respondenterna fick även ange vad de anser vara viktigt vid val av lokal morgontidning, och även hur viktigt det är att få nyheter från olika geografiska områden. Andra frågor handlade om hur intresserad respondenten var att läsa om sport, ekonomi, politiska nyheter etc. En jämförelse gjordes mellan nyhetsrapporteringen i lokaltidningar, kvällstidningar, tv, riksradio och lokalradio.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Essunga och Götene

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 – 1986

Variabler

348

Antal individer/objekt

1100

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-01-01 – 1986-01-31
  • Urvalsstorlek: 1100
  • Antal svar: 753
  • Antal ej svarande: 347
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Essunga kommun, Götene kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Severinsson, R. (1987) Tidningsläsning i Essunga, Götene och Vara. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1992-09-01
Senast uppdaterad: 2023-10-03