Läsvanestudien 1989 - Gästrikland

SND-ID: snd0477-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002499

Ingår i samling hos SND: Läsvanestudien

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. I huvudsak är denna undersökning en replikation av den undersökning som genomfördes i de fem kommunerna 1986

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år bosatta i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-11-01 – 1989-12-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-01 – 1989-12-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Ockelbo kommun, Hofors kommun, Gävle kommun, Sandviken kommun, Älvkarleby kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Severinsson, R. (1991) Tidningsvanor i Gästrikland. Presentation av en läsarundersökning. Work report no. 9. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1999-09-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06