ISSP 1996 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

SND-ID: snd0587-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001599

Ingår i samling hos SND: ISSP - International Social Survey Programme

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2009-08-28

DOI: https://doi.org/10.5878/001600

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1996 är ”The Role of Government”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0849).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom

... Visa mer..
Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1996 är ”The Role of Government”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0849).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 1996 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-02-01 – Pågående

Variabler

137

Antal individer/objekt

1238

Viktning

Ett subsample drogs bland de som inte besvarade enkäten efter två påminnelser. Ungefär hälften av dem blev utvalda för telefonintervjuer, i enlighet med SCB:s praxis. Alla respondenter i stickprovet har tilldelats vikten 2,04. För att bevara representativiteten i stickprovet bör alla beräkningar göras med viktning. Viktvariabel = V9.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68.3%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-02 – 1996-05
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hjerm, M., & Svallfors, S. (1997) Åsikter om politiken och den offentliga sektorn : kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.1. 2009-08-28

Version 1.1: 2009-08-28

DOI: https://doi.org/10.5878/001600

Version 1.0. 1997-11-25

Version 1.0: 1997-11-25

DOI: https://doi.org/10.5878/001599

Publicerad: 1997-11-25
Senast uppdaterad: 2019-11-18