MONICA-studien i Göteborg

SND-ID: snd0013-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin rorId

Beskrivning

MONICA är en internationell multicenterstudie av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) med stöd från WHO. Den involverar 38 populationer från 21 länder på fyra kontinenter och är den befolkningsundersökning som pågått längst i världen med en standardiserad metodik i en stabil befolkning. Studien startade i början av 1980-talet. Bakgrunden var att yngre personer har låga riskfaktornivåer (övervikt, högt blodtryck, högt serumkolesterol) men att nivåerna ökar med åldern. Orsakerna till detta involverar antagligen flera mekanismer.

MONICA-undersökningarna i Göteborg ägde rum 1985, 1990 och 1995 som upprepade tvärsnittsundersökningar. Totalt undersöktes ca 4500 män och kvinnor i åldrarna 25- 65 år.

Syfte:

För att studera trender i kardiovaskulär mortalitet och hjärt-kärlsjukdom och stroke och bedöma i vilken utsträckning dessa trender är relaterade till förändringar i kända riskfaktorer, dagliga levnadsvanor, sjukvård, eller socioekonomiska egenskaper, mätt vid samma tidpunkt i definierade samhällen i olika länder.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor och män 25-64 år

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 – 1995

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

1985:
Antal variabler: 164
Antal individer/objekt: 1393
Svarsfrekvens/deltagarfrekvens: 71;

1990:
Antal variabler: 327
Antal individer/objekt: 1574
Svarsfrekvens/deltagarfrekvens: 68;

1995:
Antal variabler: 358
Antal individer/objekt: 1628
Svarsfrekvens/deltagarfrekvens: 64;

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01 – 1985-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01 – 1985-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01 – 1990-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01 – 1985-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01 – 1985-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01 – 1990-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01 – 1990-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01 – 1995-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01 – 1995-12
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Visa mindre..
Språkresurser
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosengren A, Dotevall A, Eriksson H, Wilhelmsen L. Optimal risk factors in the population: prognosis, prevalence, and secular trends; data from Goteborg population studies. Eur Heart J 2001;22:136-44.

Tunstall-Pedoe H, Kuulasmaa K, Amouyel P, Arveiler D, Rajakangas AM, Pajak A. Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, event rates, and case-fatality rates in 38 populations from 21 countries in four continents. Circulation. 1994 Jul;90(1):583-612.

Thorvaldsen P, Asplund K, Kuulasmaa K, Rajakangas AM, Schroll M. Stroke incidence, case fatality, and mortality in the WHO MONICA project. World Health Organization Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. Stroke. 1995 Mar;26(3):361-7.

Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A. Obesity, smoking and secular trends in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003. J Intern Med. 2010 Dec;268(6):594-603

Wilhelmsen L, Johansson S, Rosengren A, Wallin I, Dotevall A, Lappas G. Risk factors for cardiovascular disease during the period 1985-1995 in Göteborg, Sweden. The GOT-MONICA Project. J Intern Med. 1997 Sep;242(3):199-211.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

50-åringar i Göteborg - 1933 års män, undersökning 1983

50-åringar i Göteborg - 1913 års män

Primärpreventiva studien 1970-1973

50-åringar i Göteborg - 1923 års män

50-åringar i Göteborg - 1933 års män

50-åringar i Göteborg - 1913 års mäns söner

50-åringar i Göteborg - 1943 års män

50-åringar i Göteborg - 1953 års män

50-åringar i Göteborg - 1933 års män, undersökning 1991

BEDA-undersökningen 1980

BEDA-undersökningen 1997

MONICA-studien i Göteborg 1990

MONICA-studien i Göteborg 1995

50-åringar i Göteborg - 1953 års kvinnor

50-åringar i Göteborg - 1913 års män, undersökning 1963

50-åringar i Göteborg - 1913 års män, undersökning 1967

50-åringar i Göteborg - 1913 års män och deras söner samt 1923 års män, undersökning 1973

50-åringar i Göteborg - 1913 och 1923 års män, undersökning 1988

50-åringar i Göteborg - 1913 års män och deras söner samt 1923 och 1943 års män, undersökning 1993

50-åringar i Göteborg - 1943 års män och 1953 års män och kvinnor, undersökning 2004

50-åringar i Göteborg - 1913 och 1923 års män, undersökning 1980

Primärpreventiva studien 1974-1977

Primärpreventiva studien 1980-1983

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1986

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1990

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1994

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1999

MONICA-undersökningen i norra Sverige 2004

MONICA-undersökningen i norra Sverige 2009

MONICA-undersökningen i norra Sverige: hjärtinfarktregister

MONICA-undersökningen i norra Sverige: strokeregister

MONICA-undersökningen i norra Sverige 2014

Visa mindre..