BEDA-undersökningen 1980

SND-ID: snd0012-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Annika Rosengren - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Saga Johansson - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Lars Wilhelmsen - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin rorId

Beskrivning

BEDA-studien är en studie av kardiovaskulär sjukdom hos kvinnor som har genomförts av Sektionen för Preventiv Kardiologi, Göteborgs Universitet. Bakgrunden är att hjärt-kärlsjukdom och diabetes är viktiga och vanliga orsaker till för tidig död hos såväl kvinnor som män. Men riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har inte varit lika väl kartlagda hos kvinnor som hos män. BEDA-studien är en kohort omfattande 1413 göteborgskvinnor födda 1915-1939. Den första undersökningen ägde rum mellan november 1979 och februari 1981. Av de inviterade deltog 1413 kvinnor (81%). En ny undersökningsomgång genomfördes 1997. Av 1201 inviterade kvinnor deltog 875 (73%). Deltagarna fick båda gånger svara på ett stort antal frågor angående hälsa, ärftlighet, levnadssituation mm och de undergick också en noggrann hälsoundersökning. Dessa kvinnor har sedan följts upp genom bl a journalinsamling, sjukhusdiagnosregister och dödsorsaksintyg. Materialet har använts både longitudinellt och som kontrollgrupper i olika fall-kontrollstudier.

Syfte:

Studiens syfte är att studera riskfaktorer för insjuknande i hjärtinfarkt och a

... Visa mer..
BEDA-studien är en studie av kardiovaskulär sjukdom hos kvinnor som har genomförts av Sektionen för Preventiv Kardiologi, Göteborgs Universitet. Bakgrunden är att hjärt-kärlsjukdom och diabetes är viktiga och vanliga orsaker till för tidig död hos såväl kvinnor som män. Men riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har inte varit lika väl kartlagda hos kvinnor som hos män. BEDA-studien är en kohort omfattande 1413 göteborgskvinnor födda 1915-1939. Den första undersökningen ägde rum mellan november 1979 och februari 1981. Av de inviterade deltog 1413 kvinnor (81%). En ny undersökningsomgång genomfördes 1997. Av 1201 inviterade kvinnor deltog 875 (73%). Deltagarna fick båda gånger svara på ett stort antal frågor angående hälsa, ärftlighet, levnadssituation mm och de undergick också en noggrann hälsoundersökning. Dessa kvinnor har sedan följts upp genom bl a journalinsamling, sjukhusdiagnosregister och dödsorsaksintyg. Materialet har använts både longitudinellt och som kontrollgrupper i olika fall-kontrollstudier.

Syfte:

Studiens syfte är att studera riskfaktorer för insjuknande i hjärtinfarkt och andra sjukdomar hos kvinnor Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor i Göteborg födda 1915 -1941

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Ett slumpmässigt urval (n=1746) av den kvinnliga populationen i Göteborg född mellan 1915 och 1941 (n=69569 i 1979) inviterades till undersökningen 1980. Yngre kvinnor valdes i större omfattning så att dubbelt så många kvinnor under 55 år inviterades som över 55.

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 – 1997

Variabler

304

Antal individer/objekt

1413

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

81%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 – 1980-12
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 – 1980-12
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01 – 1980-12
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Medverkande

Annika Dotevall - Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dotevall A, Johansson S, Wilhelmsen L, Rosengren A. Increased levels of triglycerides, BMI and blood pressure and low physical activity increase the risk of diabetes in Swedish women. A prospective 18-year follow-up of the BEDA study. Diabet Med. 2004;21:615-22.

Johansson S, Wilhelmsen L, Lappas G, Rosengren A. High lipid levels and coronary disease in women in Göteborg - outcome and secular trends: a prospective 19 year follow-up in the BEDA study. Eur Heart J. 2003 Apr;24(8):704-16.

Rosengren A, Dotevall A, Wilhelmsen L, Thelle D, Johansson S. Coffee and incidence of diabetes in Swedish women: a prospective 18-year follow-up study. J Intern Med. 2004 Jan;255(1):89-95.

Johansson Saga. Female Myocardial Infarction in Göteborg, Sweden. Thesis, University of Gothenburg, 1983.

Björck L, Rosengren A, Bennett K, Lappas G, Capewell S. Modelling the decreasing coronary heart disease mortality in Sweden between 1986 and 2002. Eur Heart J. 2009 May;30(9):1046-56.

Dotevall, Annika. Women, diabetes and coronary heart disease. Thesis, University of Gothenburg, 2004.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-628-6243-X

Dudas, Kerstin. Manifestations and survival in coronary heart disease. Thesis, University of Gothenburg, 2009.

Shafazand M, Schaufelberger M, Lappas G, Swedberg K, Rosengren A. Survival trends in men and women with heart failure of ischaemic and non-ischaemic origin: data for the period 1987-2003 from the Swedish Hospital Discharge Registry. Eur Heart J 2009;30:671-8

Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A. Obesity, smoking and secular trends in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003. J Intern Med. 2010 Dec;268(6):594-603

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog