Europaparlamentsvalundersökning 1995

SND-ID: snd0599-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002083

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Citering

Alternativ titel

EuP95

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska unionen och det första svenska valet till EU-parlamentet hölls den 17 september 1995. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Bland de allmänna frågorna om politik ingick exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik, inställning till politiska partier och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, inställning till den socialdemokratiska regeringen, partipreferens, respondentens och de politiska partiernas placering på en politisk vänster-höger skala. Dessutom fick respondenterna yttra sig om ett antal aktuella frågor i den politiska debatten.

Bland de EU-relaterade frågorna ingick inställning till ett enat Europa, Sveriges relation till EU, förtroende för beslut fattad

... Visa mer..
Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska unionen och det första svenska valet till EU-parlamentet hölls den 17 september 1995. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Bland de allmänna frågorna om politik ingick exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik, inställning till politiska partier och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, inställning till den socialdemokratiska regeringen, partipreferens, respondentens och de politiska partiernas placering på en politisk vänster-höger skala. Dessutom fick respondenterna yttra sig om ett antal aktuella frågor i den politiska debatten.

Bland de EU-relaterade frågorna ingick inställning till ett enat Europa, Sveriges relation till EU, förtroende för beslut fattade inom EU, samt inställning till en utveckling av EU mot en federation. Respondenterna fick även placera sig själva och de stora politiska partierna på skalor som visar om de var för eller emot ett svenskt EU-medlemskap, om de var för eller emot en gemensam europeisk valuta, och om de var för eller emot ett avskaffande av gränserna mellan nationer. Ett antal frågor handlade om valet till EU-parlamentet såsom deltagande, frågor viktiga för beslutet hur man skulle rösta, när den svarande beslutat hur man röstar, viktigaste skälet att rösta, kunskap om kandidaterna, inställning till de olika kandidaterna; och exponering för valkampanjen. Icke-röstande tillfrågades om orsaken varför man inte röstat, och de som röstat tillfrågades om de använde möjligheten att personrösta. Demografiska bakgrundsuppgifter innefattar kön, ålder, civilstånd, barn, utbildning och yrke.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i EU-parlamentsvalet 1995

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – Pågående

Variabler

285

Antal individer/objekt

2676

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-18 – 1995-11
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: EuP1995 frågeformulär (Frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 2676
  • Antal svar: 2237
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1998) Sveriges första Europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-20116-3.
Libris
ISBN: 91-39-20116-3

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Department of Political Science, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.
ISBN: 91-89246-27-6
ISSN: 0347-9366

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-05-13
Senast uppdaterad: 2022-09-27