Europaparlamentsvalundersökning 2019

SND-ID: 2020-191-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/4hnf-7z83

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Citering

Skapare/primärforskare

Henrik Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Karlsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Europaparlamentsvalundersökning 2019 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker förekommer i frågorna

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalets storlek: 10 000 individer

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2019

Variabler

348

Antal individer/objekt

4139

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

41.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-05-24 – 2019-09-02
 • Datainsamlare: SCB
 • Urvalsstorlek: 5000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-05-24 – 2019-09-02
 • Datainsamlare: SCB
 • Urvalsstorlek: 5000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Utbildningsdepartementet

Etikprövning

Göteborg - dnr 1015-18

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahlbom, J. (2020). Väljarbeteende bland kvinnor och män 2018 och 2019. https://gup.ub.gu.se/publication/299824
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/299824

Oscarsson, H., & Svensson, R. (2020). Partiernas vänster-högerpositioner 1979-2019. https://gup.ub.gu.se/publication/299814
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/299814

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-09-20