Europaparlamentsvalundersökning 2014

SND-ID: 2022-87-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/sgb5-vf17

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Citering

Skapare/primärforskare

Henrik Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Europaparlamentsvalundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956.

I 2014 års undersökning ändrades den primära insamlingsmetoden från personlig intervju till pappersenkät. En av huvudanledningarna till att man ändrade metod var en ökad kostnad att genomföra intervjuerna. En annan anledning var den sjunkande svarsfrekvensen och att man ville säkra ett så stort underlag som möjligt. Som ett resultat av detta dubblerades urvalet till 5400 individer.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker förekommer i frågorna

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – 2014

Variabler

781

Antal individer/objekt

2775

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-26 – 2014-08-17
 • Datainsamlare: SCB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-26 – 2014-08-17
 • Datainsamlare: SCB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-26 – 2014-08-17
 • Datainsamlare: SCB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Utbildningsdepartementet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Oleskog Tryggvason, P., & Hedberg, P. (2015). Swedish national election studies program method report. Super election edition. https://www.gu.se/valforskningsprogrammet/var-forskning/rapporter
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/229328

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-08-17
Senast uppdaterad: 2022-09-27