Terminologiska resurser från Migrationsverket

SND-ID: ext0315-1.

Ingår i samling hos SND: Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Filer med termlistor levererade per e-post direkt från Migrationsverket.

En svensk-engelsk termlista som utgör större delen av materialet, samt två mindre enspråkigt svenska termlistor med förklaringar till varje term. Den tidigare levererades till oss direkt av Migrationsverket (per e-post), och de två senare nedladdades från deras webbplats.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Flerspråkig parallell terminologi

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-10-01 – 2018-10-31
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Migrationsverket

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Texter: 3

  Termer: 1000

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.