Termer från myndigheter

SND-ID: ext0313-1.

Ingår i samling hos SND: Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer