Samling Texter från myndigheter

SND-ID: terms-from-public-agencies.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Först publicerade dataset: 2020-03-12
Senast publicerade dataset: 2020-05-15