Terminologiska resurser från Försäkringskassan

SND-ID: ext0314-1.

Ingår i samling hos SND: Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Interna terminologiska resurser mottagna direkt från Försäkringskassan per e-post.

Excel-filer med termlistor. En fil per språkpar, där svenska alltid är källspråket. Filerna levererades till oss direkt av Försäkringskassan.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Flerspråkig parallell terminologi

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 – 2017-01-01
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Försäkringskassan

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

   Termer: 452

  • Italienska (ita)

   Termer: 156

  • Spanska (spa)

   Termer: 157

  • Franska (fra)

   Termer: 157

  • Finska (fin)

   Termer: 157

  • Tyska (deu)

   Termer: 156

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 1235

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer