LifeGene

SND-ID: ext0172-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik rorId

Beskrivning

LifeGene är en prospektiv kohortstudie med longitudinella uppföljningar, vars mål är att samla in och tillgängliggöra data och prover från 250 000 svenskar. Bakom LifeGene står sex svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten är: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Deltagarna i LifeGene får svara på en omfattande webbaserad enkät som täcker ett brett spektrum av hälsa och hälsorelaterade åtgärder, symtom, livsstil och miljöexponeringar. Vid ett LifeGene Testcenter mäts bland annat deltagarnas längd, vikt, blodtryck, fettfördelning i kroppen (BMI) och lungfunktion. Dessutom lämnas blod- och urinprov.

Rekrytering sker antingen via brevutskick (vuxna i åldern 18-50 år) i områden nära LifeGene testcenter (hittills i Alingsås, Stockholm och Umeå), genom inbjudan av en LifeGene deltagare, eller genom spontan självregistrering. Vuxna deltagare kan bjuda in sina barn eller andra hushållsmedlemmar

... Visa mer..
LifeGene är en prospektiv kohortstudie med longitudinella uppföljningar, vars mål är att samla in och tillgängliggöra data och prover från 250 000 svenskar. Bakom LifeGene står sex svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten är: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Deltagarna i LifeGene får svara på en omfattande webbaserad enkät som täcker ett brett spektrum av hälsa och hälsorelaterade åtgärder, symtom, livsstil och miljöexponeringar. Vid ett LifeGene Testcenter mäts bland annat deltagarnas längd, vikt, blodtryck, fettfördelning i kroppen (BMI) och lungfunktion. Dessutom lämnas blod- och urinprov.

Rekrytering sker antingen via brevutskick (vuxna i åldern 18-50 år) i områden nära LifeGene testcenter (hittills i Alingsås, Stockholm och Umeå), genom inbjudan av en LifeGene deltagare, eller genom spontan självregistrering. Vuxna deltagare kan bjuda in sina barn eller andra hushållsmedlemmar att delta.

Syfte:

Lifegene är en prospektiv kohortstudie med longitudinell uppföljning. Målet är att samla in och tillgängliggöra data och prover från 250 000 svenskar. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Den totala befolkningen i Sverige.

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Datorbaserad observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Datorbaserad observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Almqvist C, Adami HO, Franks PW, Groop L, Ingelsson E, Kere J, Lissner L, Litton JE, Maeurer M, Michaëlsson K, Palmgren J, Pershagen G, Ploner A, Sullivan PF, Tybring G, Pedersen NL. LifeGene--a large prospective population-based study of global relevance. Eur J Epidemiol. 2011 Jan;26(1):67-77. doi: 10.1007/s10654-010-9521-x. Epub 2010 Nov 21.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog