EpiHealth

SND-ID: ext0087-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Maria Albin - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Marju Orho-Melander - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi

Anders Bjartell - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för urologisk cancerforskning

... Visa mer..

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Maria Albin - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Marju Orho-Melander - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi

Anders Bjartell - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för urologisk cancerforskning

Ingemar Petersson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, avdelningen för ortopedi

Paul Franks - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för genetisk och molekylär epidemiologi

Karin Källén - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Tornbladinstitutet

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Studien omfattar tre delar:
1) Insamling av livsstilsfaktorer med hjälp av ett självadministrerat webbaserat frågeformulär
2) Besök till testcentra för blodprovstagning och mätning av fysiologiska parametrar
3) Populationen följs i register avseende fördefinierade endpoints.
Upprepad insamling av information via webbaserade frågeformulär och besök till testcentra planeras vart 5:e respektive 10:e år efter den initiala datainsamlingen.

Studien är godkänd av Datainspektionen (nr 307-2011).

Syfte:

... Visa mer..
Studien omfattar tre delar:
1) Insamling av livsstilsfaktorer med hjälp av ett självadministrerat webbaserat frågeformulär
2) Besök till testcentra för blodprovstagning och mätning av fysiologiska parametrar
3) Populationen följs i register avseende fördefinierade endpoints.
Upprepad insamling av information via webbaserade frågeformulär och besök till testcentra planeras vart 5:e respektive 10:e år efter den initiala datainsamlingen.

Studien är godkänd av Datainspektionen (nr 307-2011).

Syfte:

EpiHealth-studiens primära syfte är att skapa en forskningsresurs för studier av interaktioner mellan genotyp och livsstilsfaktorer avseende utvecklingen av vanliga degenerativa sjukdomar i en stor kohort (målet är 300 000 individer) rekryterad från den svenska populationen i åldersgruppen 45-75 år.

I studien planeras att totalt undersöka 300 000 individer i Sverige med en ålder mellan 45 och 75 år. Datainsamlingen är pågående och sker via EpiHealth testcentra i Uppsala och Malmö. Under 2011 genomfördes en pilotstudie omfattande de 1000 första individerna. I april 2015 uppgick antalet individer i studien till 20 000. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor och män i åldersgruppen 45-75 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet till studien sker genom ett slumpmässigt urval från folkbokföringsregistret bland personer som är i åldrarna 45-75 år. En randomisering kommer att säkerställa att båda könen och samtliga åldersgrupper blir jämnt fördelade i studien. Inklusionskriterierna är personer mellan 45-75 år som har ett svenskt personnummer samt fast adress.

Tidsperiod(er) som undersökts

2011 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Antal individer/objekt

20000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Initialt två testcentra: Malmö och Uppsala

Administrativ information

Etikprövning

Uppsala - dnr 2010/402

Publikationer

Lind L, Elmståhl S, Bergman E, Englund M, Lindberg E, Michaelsson K, Nilsson PM, Sundström J. EpiHealth: a large population-based cohort study for investigation of gene-lifestyle interactions in the pathogenesis of common diseases. European Journal of Epidemiology, 2013 Feb;28(2):189-97
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.