Functional development in children and youth with cerebral palsy in Uganda

SND-ID: 2021-68-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/txww-hg72

Citering

Alternativ titel

Functional development of Ugandan children/youth with CP

Skapare/primärforskare

Angelina Kakooza-Mwesige - Makerere University Kampala Uganda, Pediatrics and Child Health orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Kvinnors och barns hälsa rorId

Beskrivning

Syfte
Att följa den funktionella utvecklingen för en populationsbaserad kohort av barn och ungdomar med cerebral pares (CP) på landsbygden i Uganda, och jämföra deras utveckling med utvecklingskurvor från höginkomstländer.

Metod
81 barn och ungdomar mellan 2-17 år undersöktes 2015 och 2019 med Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66) Pediatric Evaluation of Disability Inventory, Ugandan version (PEDI-UG), och funktionella klassifikationssystem.

Datasetet består av följande filer:
- Functional_development_in Uganda_dataset_Andrews_et_al.csv
- Variable_list_for_functional_development_in_Uganda_dataset_Andrews_et_al.pdf

... Visa mer..
Syfte
Att följa den funktionella utvecklingen för en populationsbaserad kohort av barn och ungdomar med cerebral pares (CP) på landsbygden i Uganda, och jämföra deras utveckling med utvecklingskurvor från höginkomstländer.

Metod
81 barn och ungdomar mellan 2-17 år undersöktes 2015 och 2019 med Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66) Pediatric Evaluation of Disability Inventory, Ugandan version (PEDI-UG), och funktionella klassifikationssystem.

Datasetet består av följande filer:
- Functional_development_in Uganda_dataset_Andrews_et_al.csv
- Variable_list_for_functional_development_in_Uganda_dataset_Andrews_et_al.pdf

Information om verktyget Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66):
https://www.canchild.ca/en/resources/44-gross-motor-function-measure-gmfm Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

En populations-kohort av barn med cerebral pares i ett geografiskt definerat område i Östra Uganda

Studiedesign

Observationsstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-04 – 2019-12

Variabler

35

Antal individer/objekt

81

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-04 – 2019-12
  • Datakälla: Forskningsdata, Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Iganga/Mayuge, Health and Demographic Surveillance Site, Uganda

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Kvinnors och barns hälsa

Medverkande

Makerere University, Pediatrics and Child Health rorId

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId

Etikprövning

Annan - dnr HS1787 & HS2608

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Neurologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pediatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sjukgymnastik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kakooza-Mwesige A, Andrews C, Peterson S, Wabwire Mangen F, Eliasson AC, Forssberg H. Prevalence of cerebral palsy in Uganda: a population-based study. Lancet Glob Health. 2017 Dec;5(12):e1275-e1282. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30374-1.
DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30374-1

Andrews, C., Namaganda, L., Eliasson, A.-C., Kakooza-Mwesige, A. and Forssberg, H. (2021), Functional development in children with cerebral palsy in Uganda: population-based longitudinal cohort study. Dev Med Child Neurol. https://doi.org/10.1111/dmcn.14996.
DOI: https://doi.org/10.1111/dmcn.14996

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-08-19