Excessive premature mortality among children with cerebral palsy in rural Uganda: a longitudinal, population-based study

SND-ID: 2020-178-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/xr97-2a37

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Hans Forssberg - Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa orcid

Angelina Kakooza-Mwesige - Makerere University, Department of Pediatrics and Child Health orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa rorId

Beskrivning

Denna studie har undersökt dödligheten hos barn med CP i en lantlig del av Uganda och identifierat riskfaktorer och dödsorsak.
Vi har följt 97 barn med CP mellan 2–17 år sedan 2015. De jämfördes med en åldersmatchad kohort av 41 319 barn från den allmänna befolkningen. Dödligheten var 3952 per 100 000 personer/år (95% CI 2212–6519) hos barn med CP och 137 per 100 000 personer/år (95% CI 117–159) i den allmänna populationen. Dödligheten var 25·3 gånger högre i CP gruppen. Risken att dö var större hos barn med svår nedsättning av motoriska funktioner jämfört med dem med mildare (HR 6·8; p=0·007). Risken att dö var också större hos dem med uttalad undernäring jämfört med dem med mildare former (HR=3·7; p=0·052). Anemi, malaria, och andra infektioner var den vanligaste dödsorsaken.

En utförligare beskrivning finns i den engelska versionen av katalogposten.

Datasetet består av följande filer:
- CP_cohort–Children_and_youth_at_the_IM-HDSS.csv
- CoD–General_population_of_children_and_youth_IM-HDSS.csv
- Variable_list.pdf

... Visa mer..
Denna studie har undersökt dödligheten hos barn med CP i en lantlig del av Uganda och identifierat riskfaktorer och dödsorsak.
Vi har följt 97 barn med CP mellan 2–17 år sedan 2015. De jämfördes med en åldersmatchad kohort av 41 319 barn från den allmänna befolkningen. Dödligheten var 3952 per 100 000 personer/år (95% CI 2212–6519) hos barn med CP och 137 per 100 000 personer/år (95% CI 117–159) i den allmänna populationen. Dödligheten var 25·3 gånger högre i CP gruppen. Risken att dö var större hos barn med svår nedsättning av motoriska funktioner jämfört med dem med mildare (HR 6·8; p=0·007). Risken att dö var också större hos dem med uttalad undernäring jämfört med dem med mildare former (HR=3·7; p=0·052). Anemi, malaria, och andra infektioner var den vanligaste dödsorsaken.

En utförligare beskrivning finns i den engelska versionen av katalogposten.

Datasetet består av följande filer:
- CP_cohort–Children_and_youth_at_the_IM-HDSS.csv
- CoD–General_population_of_children_and_youth_IM-HDSS.csv
- Variable_list.pdf

Mer information om variablerna i de olika tabellerna finns i variabel-listan. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Barn och ungdomar med cerebral pares

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-03-01 – 2019-12-15

Variabler

21

Antal individer/objekt

97

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-03-01 – 2019-12-15
  • Datainsamlare: Makerere University
  • Datakälla: Forskningsdata, Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda, Afrika, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Iganga, Uganda

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Medverkande

Lukia Namaganda - Makerere University, School of Public Health orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: VR 2017-05474

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Frimurarna Barnhuset

Etikprövning

Annan - dnr HS 2608 - Uganda National Council for Science and Technology

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pediatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Namaganda LH, Almeida R, Kajungu D, Wabwire-Mangen F, Peterson S, Andrews C, Eliasson AC, Kakooza-Mwesige A, Forssberg H. Excessive premature mortality among children with cerebral palsy in rural Uganda: A longitudinal, population-based study. PLoS One. 2020 Dec 29;15(12):e0243948. doi: 10.1371/journal.pone.0243948.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243948

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2021-01-26

Version 1: 2021-01-26

DOI: https://doi.org/10.5878/xr97-2a37

Kontakt för frågor om data

Hans Forssberg

hans.forssberg@ki.se

Publicerad: 2021-01-26
Senast uppdaterad: 2024-01-29