Svenska recensioner av postsovjetiska ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020

SND-ID: 2021-322-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/e1k4-1058

Citering

Skapare/primärforskare

Malin Podlevskikh Carlström - Göteborgs universitet orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för språk och litteraturer rorId

Beskrivning

Datamaterialet består av en detaljerad beskrivning av en recensionskorpus som används för att analysera hur rysk litteratur har mottagits i Sverige. Undersökningarna som bygger på recensionsdatabasen analyserar bland annat översättningens synlighet i det svenska litterära systemet, översättningskritik och bilden av samtida rysk litteratur hos svenska kritiker. Recensionskorpusen består av 430 recensioner av postsovjetiska ryska romaner som har kommit ut i svensk översättning mellan 1992 och 2020. Recensionerna i sig är upphovsrättsskyddade och kan således inte tillgängliggöras. Den tillgängliggjorda datan innehåller istället en fullständig specifikation av recensionsdatabasen, information om hur recensionerna har klassificerats och slutligen information om tematisk kodning relaterad till specifika undersökningar (artiklar).

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn (redan publicerade) på författare, översättare och recensenter av ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020.

Språk

Metod och utfall

Population

Svenska recensioner av förstautgåvor av postsovjetiska ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Recensionskorpusen består av recensioner publicerade i dagstidningar, på webbplatser samt i icke-specialiserade tidskrifter och magasin (tryckta så väl som internetbaserade). Två svenska mediedatabaser har använts för att lokalisera recensioner för de 82 postsovjetiska romanerna. Totalt lokaliserades 669 recensioner varav 430 inkluderades i recensionskorpusen. De recensioner som inte ingår i korpusen markeras med röd textfärg på det i arbetsboken. Undersökningarna som baseras på recensionsdatabasen analyserar hur kritiker pratar om översättningar, varpå enbart självständiga recensioner (inte kombinationer av författarintervju och recension) har inkluderats i korpusen. Därtill har enbart en recension per kritiker och roman inkluderats. I de fall då en kritiker har skickat versioner av samma recension till olika tidningar har publikationsdatum (tidigast) alternativt tillgänglighet (i fulltextdatabas) avgjort vilken version som har inkluderats i korpusen. Slutligen har ett par mycket korta recensioner utan reflektion inte inkluderats i korpusen.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Information om recensioner publicerade i regionala och nationella svenska medier.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Podlevskikh Carlström, M. (2022). Translation Visibility and Translation Criticism in the Swedish Reception of Post-Soviet Russian Literature: Literary Reviews as Epitexts. In Paratexts in Translation. Nordic Perspectives / Richard Pleijel, Malin Podlevskikh Carlström (eds.). (pp. 123–164). https://gup.ub.gu.se/publication/318795
DOI: https://doi.org/10.26530/20.500.12657/58048
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/318795

Podlevskikh Carlström, M. (2022). The (in)visibility of translation and translators in the Swedish publication of post-Soviet Russian literature: An analysis of peritexts. In Stridon. Journal of Studies in Translation and Interpreting (No. 3; Vol. 2, Issue 2, pp. 45–74). https://doi.org/10.4312/stridon.2.2.45-74
DOI: https://doi.org/10.4312/stridon.2.2.45-74
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/320484

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-03-01
Senast uppdaterad: 2024-04-24