Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö-Korsbäcken

SND-ID: snd2392-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002205

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar. I anslutning till vägmiljön har också ett hålvägssystem med en eller två broläggningar påträffats.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Denna första etapp av en arkeologisk utredning syft

... Visa mer..
Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar. I anslutning till vägmiljön har också ett hålvägssystem med en eller två broläggningar påträffats.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Denna första etapp av en arkeologisk utredning syftade till att redovisa fastställda fornlämningar och indikationer på fornlämningar inom utredningsområdet.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt ett georefererat utdrag ur topografiska kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02 – 1992-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Krokek socken, Kila socken, Nyköping kommun, Norrköping kommun

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10813-91 (SML)

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-15559-91 (ÖG)

Organisationens dnr för undersökningen: 15/92

ProjektID: p492003

ProjektID: 492003

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10813-91 (SML)

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-15559-91 (ÖG)

Organisationens dnr för undersökningen: 15/92

ProjektID: p492003

ProjektID: 492003

RAÄ-nr: Kila 164:1

RAÄ-nr: Kila 165:1

RAÄ-nr: Kila 166:1

RAÄ-nr: Kila 167:1

RAÄ-nr: Kila 168:1

RAÄ-nr: Kila 169:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer

Jakobsson, M. & Lindberg, C. (1992). Böksjö-Korsbäcken, väg E4, Böksjö, Krokek socken, Östergötland - Korsbäcken, Kila socken, Sörmland : arkeologisk utredning, etapp 1. Report 1992:3. Stockholm: Riksantikvarieämnbetet, UV Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-29
Senast uppdaterad: 2020-01-24