GIS-material för arkeologiskt projekt: En boplats nära Kallerstad bytomt - Anläggning för biogasbussar

SND-ID: snd2233-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001990

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På en åker väster om Kallerstad by påträffades sommaren 2002 en förhistorisk boplats. Området ska bebyggas med en biogasanläggning och därför genomfördes en förundersökning under hösten. Boplatsen innehåller gropar, härdar, hus och en odlingsyta av förhistorisk karaktär. Komplexets sammansättning ger intryck av att vara från äldre järnålder. Dateringen är dock osäker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka fornlämningens utbredning och karaktär.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200224

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13299-02

Producents dnr för projektet: 422-2835-2002

ProjektID: p502006

RAÄ-nr: Linköping 139:2

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-28
Senast uppdaterad: 2020-02-17