Svenska partimedlemsundersökningen 2015, fullständigt dataset

SND-ID: snd1072-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/kemp-jx26

Citering

Skapare/primärforskare

Ann-Kristin Kölln - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Jonathan Polk - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Syfte:

Syftet med den svenska partimedlemsundersökningen var att generera unik data som kommer att låta forskare undersöka svenskt partimedlemskap på nya sätt, med specifika frågor om medlemskap ställda till just partimedlemmar. Undersökningens frågor var grupperade i sex moduler: socio-demografi, allmänna politiska attitydfrågor,

... Visa mer..
I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Syfte:

Syftet med den svenska partimedlemsundersökningen var att generera unik data som kommer att låta forskare undersöka svenskt partimedlemskap på nya sätt, med specifika frågor om medlemskap ställda till just partimedlemmar. Undersökningens frågor var grupperade i sex moduler: socio-demografi, allmänna politiska attitydfrågor, skäl till och längd av medlemskapet, position inom partiet, aktivism och uppfattningar om och attityder till medlemmarnas roll i partiet. Frågorna utvecklades i samarbete med forskargruppen Members and Activists of Political Parties (MAPP) för att möjliggöra jämförelser mellan länder.

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Den syftet av svenska partimedlemsundersökningen var att genererat unik data som kommer att låta forskare undersöka svenskt partimedlemskap på nya sätt, med specifika frågor om medlemskap ställda till just partimedlemmar. Undersökningens frågor var grupperade i sex moduler: socio-demografi, allmänna politiska attitydfrågor, skäl till och längd av medlemskapet, position inom partiet, aktivism och uppfattningar om och attityder till medlemmarnas roll i partiet. Frågorna utvecklades i samarbete med forskargruppen Members and Activists of Political Parties (MAPP) för att möjliggöra jämförelser mellan länder. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Indirekta identifierare (medlemsår; födelseår; öppna textfält). Innehåller åsikter.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

registrerade partimedlemmar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar.

Urvalet baserats på totalt 105.632 partimedlemmar (Fp/L = 11.807; Mp = 18.772; S = 7.500; V =16.009; KD = 9.797; M =20.007; Fi = 22.240)

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-05-01 – 2015-07-03

Variabler

190

Antal individer/objekt

10392

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-05-01 – 2015-07-03
  • Antal svar: 10392
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Justitiedepartementet rorId
  • Projektnamn på ansökan: Partimedlemmar i Sverige / Party Members in Sweden
  • Information om finansiering: Genomförd inom ramen för 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande (Ju 2014:19)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kölln, Ann-Kristin and Jonathan Polk. 2017. "Emancipated party members: Examining ideological incongruence within political parties" Party Politics. 23(1): 18-29.
DOI: https://doi.org/10.1177/1354068816655566

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2. 2022-07-21

Version 2: 2022-07-21

DOI: https://doi.org/10.5878/kemp-jx26

Variabel korrigerad: Korrigeringar av labels för variablerna i STATA-filen

Version 1.0. 2018-12-05

Version 1.0: 2018-12-05

DOI: https://doi.org/10.5878/8cq8-4b41

Publicerad: 2022-07-21