Svenskt medieutbud 2013

SND-ID: snd1017-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/jnfs-wv27

Citering

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Från och med 2012 undersöktes - förutom tv-kanalernas programutbud (SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR:s program i SVT1 och SVT2) - även programutbudet i svensk radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) samt tv-kanalernas play-tjänster (SVT play, TV4 play, TV3 play och Kanal 5 play). Det nya namnet på undersökningen är därför "Svenskt medieutbud".

Undersökningen av tv-utbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2013? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från kanalernas egen programinformation. Det är med hjälp av denna information som programmen klassificeras med utgångspunkt ifrån ett i för

... Visa mer..
Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Från och med 2012 undersöktes - förutom tv-kanalernas programutbud (SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR:s program i SVT1 och SVT2) - även programutbudet i svensk radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) samt tv-kanalernas play-tjänster (SVT play, TV4 play, TV3 play och Kanal 5 play). Det nya namnet på undersökningen är därför "Svenskt medieutbud".

Undersökningen av tv-utbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2013? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från kanalernas egen programinformation. Det är med hjälp av denna information som programmen klassificeras med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt kodningsschema.

Utbudet i radion har kodats efter samma grundprinciper som tv-utbudet, även om klassificeringen av programmen självfallet har anpassats till radion.

Syftet med undersökningen av tv-kanalernas play-tjänster (SVT play, TV4 play, TV3 play och Kanal 5 play) är i första hand att jämföra utbudet med det utbud som respektive tv-kanal sänder under samma ur­valsvecka.

Syfte: Skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk television. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Program i svenska radio och tv-kanaler under 2013

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen bygger på program sända i SVT1, SVT2, Barnkanalen/ SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR under 12 veckor 2013. Urvalet av veckor skedde obundet och slump­mässigt och stratifierades efter säsong. För perioden januari-maj och september-december (högsäsong) undersöktes 9 veckor (v. 3, 4, 8, 15, 16, 39, 42, 48, 49) och för perioden juni-augusti 3 veckor (v. 24, 27 och 33). Undersökningen av radioutbudet bygger på samma veckor, medan undersökningen av play-tjäns­ternas utbud bygger på 8 veckor: 15, 16, 24, 33, 39, 42, 48 och 49.

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2013

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data om tv-, radio-, och play-tjänsternas utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013 – 2013
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Finansiering

  • Finansiär: Myndigheten för radio och tv
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Myndigheten för radio och TV. 2014. Svenskt medieutbud. ISSN: 1403-6320 http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Svenskt-medieutbud-2014-webb.pdf
ISSN: 1403-6320

Svenskt tv-utbud 1999, Tryck: Elanders Gotab AB - Stockholm, maj 2000, ISSN: 1403-6320
ISSN: 1403-6320

Myndigheten för radio och TV. 2011. Svenskt tv-utbud. Myndigheten för radio och TV. ISSN: 1403-6320
Tillgänglig elektroniskt:
http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202011.pdf
ISSN: 1403-6320

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2. 2024-07-08

Version 2: 2024-07-08

DOI: https://doi.org/10.5878/jnfs-wv27

Data ihopslagna: Data från: Svenskt medieutbud 2013 (version 1.0, https://doi.org/10.5878/002973); Svenskt medieutbud 2013, radio (version 1.0, https://doi.org/10.5878/002975), och, Svenskt medieutbud 2013, Playkanaler (version 1.0; https://doi.org/10.5878/002974)

Metadata korrigerade: Tillgänglig ändrad till Data är fritt tillgängliga

Version 1.0. 2018-01-19

Version 1.0: 2018-01-19

DOI: https://doi.org/10.5878/002973

Publicerad: 2024-07-08