Medievalundersökningen 2002

SND-ID: snd0823-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/te5k-8c76

Ingår i samling hos SND: Medievalundersökningarna

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.0

Version 2.0: 2014-06-26

DOI: https://doi.org/10.5878/002098

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

Medievalundersökningen 2002 är den åttonde studien i följd som genomförts vid riksdagsval (1979-2002). Undersökningen omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt.

Studien ingår i forskningsprogrammet Journalistik och demokrati där det övergripande syftet är att i ett brett perspektiv studera svensk journalistik utifrån normativa demokratiska utgångspunkter.

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera nyhetsmedias rapportering av valrörelsen 2002.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Artiklar i storstadspress, inslag i nyhetsprogram i radio och TV

I debattblocket av undersökningen studeras s.k meningsbärande enheter i artiklarna/inslagen. Debattblocket möjliggör kodning av 10 aktörer som agerar i 10 sakfrågor, och totalt kan uttala sig/förhålla sig till 20 omtalade aktörer (vilket ger 20 möjliga ”värderingar”).

Urvalsmetod

Analysen av mediernas innehåll omfattar i princip allt rikspolitiskt material. Politiskt nyhetsmaterial är material där en partipolitisk aktör förekommer som agerande aktör (subjekt) och/eller som omtalad aktör (objekt). I vissa fall ingår även material som behandlat sakfrågor av uppenbar politisk relevans även om någon partipolitisk aktör inte agerar eller omtalas i artikeln/inslaget.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – Pågående

Variabler

98

Antal individer/objekt

4071

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08 – 2008-09
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Asp, K. (2003) Medieval 2002 : partiskhet och valutgången : en studie av valrörelsens medialisering. Arbetsrapport. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-28