Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 1999

SND-ID: snd0760-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/8t77-xy25

Citering

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller resultat från den lettiska delen av den första undersökningen inom projektet 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region' utförd vid Södertörns högskola.
För att studera individers uppfattning om sociala och politiska förändringar ställde forskargruppen frågor om: politisk effektivitet och politiskt deltagande, politiskt förtroende, utvärdering av valprocessen, uppfattning och utvärdering av miljöfrågor, medborgerliga rättigheter och skyldigheter, hushållets ekonomi och ekonomiska situation. För att uppnå jämförbarhet med andra medborgarundersökningar utförda vid Uppsala universitet i Sverige och vid sex andra europeiska universitet, liknade modulerna deras frågor i struktur och formuleringar. En andra undersökning genomfördes i alla tre baltiska länder 2001. En tredje undersökning med något modifierade frågemoduler genomfördes samtidigt i Polen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 år och äldre

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: flerstegsurval
Firstly, the entire nation was divided into 113 strata, of which 36 was from Riga, 41 from towns and 36 in parishes. The size of the sample in each stratum was based on the proportion of inhabitants. Secondly, samples were extracted in each stratum. The secondary sampling units - individuals - were chosen using the next-birthday rule. Not more than 8 respondents were interviewed per one sampling point.

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 1999

Variabler

343

Antal individer/objekt

1116

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-06-09 – 1999-06-26
  • Datainsamlare: Baltic Data House of Latvia
  • Instrument: Baltic Survey 1999 (Strukturerat frågeformulär) - The questionnaire was written in English. For conducting interviews in the three countries, the original version was translated into Estonian, Latvian, Lithuanian and Russian. In order to check whether the translated text captured the meaning of the original texts, some questions were retranslated into English. The translations were done by each national survey institute.
  • Urvalsstorlek: 1116
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lettland

Lägsta geografiska enhet

Region

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Loftsson, E., & Choe, Y. (2003). Political representation and participation in transitional democracies : Estonia, Latvia and Lithuania. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-52
Libris | Google Books
ISBN: 9189315146
URN: urn:nbn:se:sh:diva-52
SwePub: oai:DiVA.org:sh-52

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2002-01-10
Senast uppdaterad: 2023-08-18