VALU 1999 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 1999

SND-ID: snd0723-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001510

Ingår i samling hos SND: SVT:s vallokalsundersökningar

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2008-12-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001511

Citering

Alternativ titel

VALU99

Skapare/primärforskare

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB rorId

Beskrivning

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till Europaparlamentsvalet den 13 juni 1999.

Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid riksdagsvalet 1998 från Posten valdes 40 poströstningsställen ut för att ingå i VALU 1999 EUP. Vid de utvalda poströstningsställena fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under nio dagar före valdagen fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 13 juni 1999, genomfördes undersökningen vid 80 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i två regioner utvaldes färre valdistrikt än i de övriga två regionerna. Inom varje region valdes så de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 80 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde tre timmar. Passens start- och slutpunkt valdes slumpmässigt. Då vallokalerna som skulle ingå i VA

... Visa mer..
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid riksdagsvalet 1998 från Posten valdes 40 poströstningsställen ut för att ingå i VALU 1999 EUP. Vid de utvalda poströstningsställena fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under nio dagar före valdagen fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 13 juni 1999, genomfördes undersökningen vid 80 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i två regioner utvaldes färre valdistrikt än i de övriga två regionerna. Inom varje region valdes så de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 80 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde tre timmar. Passens start- och slutpunkt valdes slumpmässigt. Då vallokalerna som skulle ingå i VALU 1999 EUP valdes innan RSV hade fastställt det totala antalet valdistrikt, deras storlek och namn gjordes urvalet bland de distrikt som fanns vid Europaparlamentsvalet 1995 och/eller vid riksdagsvalet 1998. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – Pågående

Variabler

46

Antal individer/objekt

6940

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-06-01 – 1999-06-13
  • Datainsamlare: Sveriges Television AB
  • Antal svar: 6940
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.1. 2008-12-03

Version 1.1: 2008-12-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001511

Version 1.0. 1999-12-15

Version 1.0: 1999-12-15

DOI: https://doi.org/10.5878/001510

Hemsida

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1999-12-15
Senast uppdaterad: 2022-11-22