ALF 1990-1995 - Jönköpings län

SND-ID: snd0495-6. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000985

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Forskningshuvudman

Arbetslivsfonden

Beskrivning

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Jönköping county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-07-01 – 1995-06-30

Variabler

133

Antal individer/objekt

1652

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 – 1995-06-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1996-10-03
Senast uppdaterad: 2019-12-11