ALF 1990-1995 - Centrala fondkansliet

SND-ID: snd0495-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/0wcg-fj36

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Forskningshuvudman

Arbetslivsfonden

Beskrivning

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-07-01 – 1995-06-30

Variabler

131

Antal individer/objekt

478

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 – 1995-06-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1996-10-03
Senast uppdaterad: 2023-10-03