Tyska tidningsdata - die Welt och Süddeutsche Zeitung

SND-ID: snd0231-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003056

Citering

Skapare/primärforskare

Inger Rosengren - Lunds universitet, Tyska institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Tyska institutionen rorId

Beskrivning

Datafilen innehåller löpande text från ett representativt urval av två tyska tidningar, Die Welt och Süddeutsche Zeitung, under perioden 1 november 1966 till 30 oktober 1967.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Innehållet i tidningarna die Welt ochSüddeutsche Zeitung under perioden 1 November 1966 - 30 Oktober 1967

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1967-11-01 – 1968-10-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tyskland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Tyska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosengren, I. (1972) Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 1. Lund: CWK Gleerups.

Rosengren, I. (1977) Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 2. Lund: CWK Gleerups.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1987-03-03
Senast uppdaterad: 2017-07-12