Översättningsminnen Universitets- och Högskolerådet

SND-ID: ext0318-1.

Ingår i samling hos SND: Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Universitets- och Högskolerådet. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från UHR
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01 – 2018-11-30
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 142

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  universitets- och högskolerådet

  tilde (www.tilde.com)
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.