Översättningsminnen Brottsoffermyndigheten

SND-ID: ext0320-1.

Ingår i samling hos SND: Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Översättningsminnen utvinna ur Texter från Brottsoffermyndigheten. Utvunningen gjordes av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu).

Utvinningen gjord av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu)
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01 – 2018-11-30
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 258

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  brottsoffermyndigheten (brottsoffermyndigheten.se)

  tilde (www.tilde.com)
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Juridik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Brottsoffer, Brott

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.