Samling Översättningsminnen från myndigheter

SND-ID: translation-memories-from-public-agencies.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Juridik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

... Visa mer..

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Juridik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Företagsekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Geografisk plats

Sverige

Först publicerade dataset: 2020-03-24
Senast publicerade dataset: 2020-03-24