Maximal benmassa hos unga kvinnor: 10-års uppföljning

SND-ID: ext0267-2.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Beskrivning

PEAK25-kohorten, som vid dess start inkluderar kvinnor som är 25 år, studerar faktorer som bidrar till maximal benmassa. Fortfarande, år 2014, är PEAK25 kohorten unikt eftersom det inte finns några nationella eller internationella kohorter som är särskilt utformade för att identifiera genetiska och andra riskfaktorer för benstyrkan vid denna kritiska ålder eller som har följts longitudinellt.


Genom att undersöka 10 års förändring i BMD har vi möjlighet att identifiera gener som är viktiga för benhomeostas, utan confounders från hormonella förändringar under perimenopaus. Data från föräldrar och mor- och farföräldrar har också samlats in. Denna kohort är en viktig resurs när det gäller att tillhandahålla normativa uppgifter för unga svenska kvinnor, vilket ger referensdata för framtida studier hos kvinnor och undersöka långsiktiga förändringar i riskfaktorer hos premenopausala kvinnor.

I PEAK-25 har totalt 1061 individer (motsvarande en svarsfrekvens på 49 %) genomgått baslinjeundersökningen (mellan åren 1999-2004). Inskrivning var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Alla kvi

... Visa mer..
PEAK25-kohorten, som vid dess start inkluderar kvinnor som är 25 år, studerar faktorer som bidrar till maximal benmassa. Fortfarande, år 2014, är PEAK25 kohorten unikt eftersom det inte finns några nationella eller internationella kohorter som är särskilt utformade för att identifiera genetiska och andra riskfaktorer för benstyrkan vid denna kritiska ålder eller som har följts longitudinellt.


Genom att undersöka 10 års förändring i BMD har vi möjlighet att identifiera gener som är viktiga för benhomeostas, utan confounders från hormonella förändringar under perimenopaus. Data från föräldrar och mor- och farföräldrar har också samlats in. Denna kohort är en viktig resurs när det gäller att tillhandahålla normativa uppgifter för unga svenska kvinnor, vilket ger referensdata för framtida studier hos kvinnor och undersöka långsiktiga förändringar i riskfaktorer hos premenopausala kvinnor.

I PEAK-25 har totalt 1061 individer (motsvarande en svarsfrekvens på 49 %) genomgått baslinjeundersökningen (mellan åren 1999-2004). Inskrivning var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Alla kvinnor var 25 år vid studiens start. Exklusionskriterier var graviditet vid tidpunkten för baslinjeundersökningen eller under de 12 föregående månaderna. Kohorten följdes upp vid 10-år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning, som inkluderar benomsättningsmarkörer och ett antal serummarkörer GWAS genotypning, kommer att finnas tillgängliga under våren 2017 Illumina GSA Arrays “Infinium iSelect 24x1 HTS Custom Beadchip Kit”).

Syfte:

Kohorten har utformats för att inkludera kvinnor i en ålder som representerar "ren" maximal benmassa, innan några större störningar från externa eller interna faktorer som orsakar förlust av benmassa. I huvudsak är det en period av intakt koppling mellan benbildning och benresorption. Syftet med studien var att identifiera genvarianter och andra riskfaktorer för osteoporos vid tidpunkten för maximal benmassa. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
The subjects were randomly selected through the computerized administrative population system. All women were Swedish citizens and resident in Malmö. A total of 2,394 invitations were sent shortly after their 25th birthday and 1,166 agreed to participate (response rate, 49%). After exclusion of 102 women who were pregnant or had been pregnant during the previous 12 months) and 3 who were out with the age criteria (range 25.01–25.99) the final cohort consists of n=1061 young adult women. This sample represents xx% of all women of this age living in Malmö during the study.

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: The OPRA participants were randomly selected from the Malmö city files.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande

Region Skåne

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: K2015-52X-14691-13-4

Etikprövning

Lund - dnr 567/2008

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer