Sömn och Hälsa hos kvinnor

SND-ID: ext0174-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper rorId

Beskrivning

Tidigare forskning om sömnapnésyndrom har framför allt utförts bland män, och manliga patienter är fortfarande överrepresenterade på sömnkliniker. Den här studien startade år 2000 med ett frågeformulär som skickades till slumpvis utvalda kvinnor boende i Uppsala. Enkäten besvarade av totalt 7 051 kvinnor. Av dem som besvarade formuläret fick 400 kvinnor genomgå kliniska undersökningar, inklusive antropometriska variabler, blodprovstagning, nattlig andningsregistrering, och peroral glukosbelastning. Tio år senare, år 2010, följdes alla deltagare upp med ett frågeformulär. De deltagare som vid baslinjeundersökningen genomgick en nattlig andningsregistrering inbjöds till en ny identisk undersökning. Förutom de mätningar som gjordes vid baslinjen, utfördes även spirometri och ultraljudsundersökning av halspulsådern vid uppföljningen. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser, receptbelagda läkemedel och arbetsolycksfall.
Viktiga resultat från denna studie är att förekomsten av sömnapnésyndrom är mycket vanligt i en kvinnlig befolkning, där 50 % uppfylle

... Visa mer..
Tidigare forskning om sömnapnésyndrom har framför allt utförts bland män, och manliga patienter är fortfarande överrepresenterade på sömnkliniker. Den här studien startade år 2000 med ett frågeformulär som skickades till slumpvis utvalda kvinnor boende i Uppsala. Enkäten besvarade av totalt 7 051 kvinnor. Av dem som besvarade formuläret fick 400 kvinnor genomgå kliniska undersökningar, inklusive antropometriska variabler, blodprovstagning, nattlig andningsregistrering, och peroral glukosbelastning. Tio år senare, år 2010, följdes alla deltagare upp med ett frågeformulär. De deltagare som vid baslinjeundersökningen genomgick en nattlig andningsregistrering inbjöds till en ny identisk undersökning. Förutom de mätningar som gjordes vid baslinjen, utfördes även spirometri och ultraljudsundersökning av halspulsådern vid uppföljningen. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser, receptbelagda läkemedel och arbetsolycksfall.
Viktiga resultat från denna studie är att förekomsten av sömnapnésyndrom är mycket vanligt i en kvinnlig befolkning, där 50 % uppfyller kriterierna för mild sömnapné och så många som 6 % har svår sömnapné. Förekomsten av sömnapné är till stor del beroende av faktorer som ålder och BMI. Resultat visar även samband mellan sömnapné under natten och insulinkänslighet, det metabola syndromet, inflammatoriska parametrar liksom med BNP-nivåer i blodet på morgonen.

Syfte:

Syftet med den populationsbaserade kohortstudien är att analysera förekomsten av sömnrelaterad andningsrubbningar och andra sömnstörningar hos kvinnor, samt även att studera konsekvenser av sömnstörningar över tid. Visa mindre..
Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-04-01 – 2000-07-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 – 2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 – 2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-04-01 – 2000-07-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 – 2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 – 2004
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-04-01 – 2010-07-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012 – 2015
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012 – 2015
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Visa mindre..
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Franklin KA, Sahlin C, Stenlund H, Lindberg E. Sleep apnoea is a common occurrence in females. Eur Respir J. 2013 Mar;41(3):610-5. doi: 10.1183/09031936.00212711. Epub 2012 Aug 16.
Läs fulltext

Theorell-Haglöw J, Berne C, Janson C, Sahlin C, Lindberg E. Associations between short sleep duration and central obesity in women. Sleep. 2010 May;33(5):593-8.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.