ADONIX-studien

SND-ID: ext0041-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Kjell Torén - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Anna-Carin Olin - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa rorId

Beskrivning

"ADONIX" står för "Adult-onset asthma and nitric oxide" och är samlingsnamnet för den populationsstudie som Enheten för Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet bedriver. 6685 slumpmässigt utvalda personer i åldern 25-75 år i Västra Götaland har deltagit. ADONIX-studien samarbetar med INTERGENE-studien och PURE-studien, båda också vid Göteborgs Universitet.
I studien undersöks förekomsten av luftvägsinflammation med hjälp av utandad kväveoxid (NO) genom att sätta detta i relation till halten av små partiklar i omgivningsluft just den dagen mätningen görs och dagarna innan. Luftföroreningsdata hämtas från Göteborgs Miljöförvaltning och andra kommuner i Västra Götaland. Mätning av kväveoxid i utandningsluft kan på sikt bli ett bra test att diagnosticera astma eller annan lungsjukdom. Försökspersonerna gör även ett lungfunktionstest (spirometri) och besvarar frågor rörande bakgrundsfaktorer såsom tidigare arbetsuppgifter, allergiska besvär, astma och ärftlighet, samt om aktuell exponering av olika sorters luftföroreningar såväl inom- som utomhus.
Dessutom ingår antropometriska mått, mä

... Visa mer..
"ADONIX" står för "Adult-onset asthma and nitric oxide" och är samlingsnamnet för den populationsstudie som Enheten för Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet bedriver. 6685 slumpmässigt utvalda personer i åldern 25-75 år i Västra Götaland har deltagit. ADONIX-studien samarbetar med INTERGENE-studien och PURE-studien, båda också vid Göteborgs Universitet.
I studien undersöks förekomsten av luftvägsinflammation med hjälp av utandad kväveoxid (NO) genom att sätta detta i relation till halten av små partiklar i omgivningsluft just den dagen mätningen görs och dagarna innan. Luftföroreningsdata hämtas från Göteborgs Miljöförvaltning och andra kommuner i Västra Götaland. Mätning av kväveoxid i utandningsluft kan på sikt bli ett bra test att diagnosticera astma eller annan lungsjukdom. Försökspersonerna gör även ett lungfunktionstest (spirometri) och besvarar frågor rörande bakgrundsfaktorer såsom tidigare arbetsuppgifter, allergiska besvär, astma och ärftlighet, samt om aktuell exponering av olika sorters luftföroreningar såväl inom- som utomhus.
Dessutom ingår antropometriska mått, mätning av kroppssammansättning, EKG, blodprov samt enkäter med frågor om bl a livsstilsfaktorer (i samarbete med INTERGENE och PURE).
Uppföljning med ny undersökning är planerad att påbörjas 2013.

Syfte:

Det ursprungliga primära syftet var att undersöka om ökad kväveoxidhalt i utandningsluft (FENO) är associerat med en ökad risk för nydebuterad astma. Detta har utvidgats till ett övergripande mål att öka förståelsen för samspelet mellan olika riskfaktorer och genetisk sårbarhet i mekanismer och prognos för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

2490 av deltagarna ingår även i INTERGENE-studien Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor och män i åldern 25-75 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – 2008

Variabler

319

Antal individer/objekt

6685

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

44%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 – 2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 – 2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götaland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hagg D, Sjoberg S, Hulten LM, Fagerberg B, Wiklund O, Rosengren A, Carlsson LM, Boren J, Svensson PA, Krettek A. Augmented levels of CD44 in macrophages from atherosclerotic subjects: a possible IL-6-CD44 feedback loop? Atherosclerosis. 2007 Feb;190(2):291-7.

Berg CM, Lappas G, Strandhagen E, Wolk A, Torén K, Rosengren A, Aires N, Thelle DS, Lissner L. Food patterns and cardiovascular disease risk factors: The Swedish INTERGENE research program. Am J Clin Nutr 2008; 88: 289-297.

Hägg DA, Olson FJ, Kjelldahl J, Jernås M, Thelle DS, Carlsson LMS, Fagerberg B, Svensson PA. Expression of chemokine (C-C motif) ligand 18 in human macrophages and atherosclerotic plaques. Atherosclerosis 2009 Jun;204(2):e15-20.

Aminoff AK, Ledmyr H <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ledmyr%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&gt;, Thulin P, Lundell K, Nunez L, Strandhagen E, Murphy C, Lidberg U, Westerbacka J, Franco-Cereceda A, Liska J, Nielsen LB, Gåfvels M, Nastase Mannila M, Hamsten A, Yki-Järvinen H, Thelle D, Eriksson P, Borén J, Ehrenborg E. Allele-specific regulation of MTTP expression influences th

Hagg D, Englund MC, Jernas M, Schmidt C, Wiklund O, Hulten LM, Ohlsson BG, Carlsson LM, Carlsson B, Svensson PA. Oxidized LDL induces a coordinated up-regulation of the glutathione and thioredoxin systems in human macrophages.
Atherosclerosis. 2006 Apr;185(2):282-9.

Berg J, Björck L, Dudas K, Lappas G, Rosengren A. Symptoms of a first acute myocardial infarction in women and men. Gend Med. 2009 Sep;6(3):454-62.

Janson-Fagring A, Kjellgren K, Rosengren A, Lissner L, Manhem K, Welin C. Depression, anxiety, stress, social interaction and health-related quality of life in men and women with unexplained chest pain. BMC Public Health. 2008 May 19;8(1):165. [Epub ahead of print]

The expression of NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase 1 is high in human adipose tissue, reduced by weight loss, and correlates with adiposity, insulin sensitivity, and markers of liver dysfunction. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2346-2352

Jerlock M, Kjellgren KI, Gaston-Johansson F, Lissner L, Manhem K, Rosengren A, Welin C. Psychosocial profile in men and women with unexplained chest pain. A case-control study. J Intern Med 2008 Apr 4. [Epub ahead of print]

Berg C, Lappas G, Wolk A, Strandhagen E, Torén K, Rosengren A, Thelle D, Lissner L. Eating patterns and portion size associated with obesity in a Swedish population. Appetite 2008;52:21-6.

Olin AC, Bake B, Torén K. Fraction of exhaled nitric oxide at 50 mL/s: reference values for adult lifelong never-smokers. Chest 2008; 133: 831-832

Berggren U, Fahlke C, Aronsson E, Karanti A, Eriksson M, Blennow K, Thelle D, Zetterberg H, Balldin J. The taqI DRD2 A1 allele is associated with alcohol-dependence although its effect size is small. Alcohol Alcohol 2006 Sep-Oct;41(5):479-85. Epub 2006 Jun 2

Olin AC, Rosengren A, Thelle DS, Lissner L, Bake B, Toren K. Height, age, and atopy are associated with fraction of exhaled nitric oxide in a large adult general population sample. Chest 2006 Nov;130(5):1319-25.

Wallentin Guron C, Hartford M, Rosengren A, Thelle D, Wallentin I, Caidahl K. Usefulness of atrial size inequality as an indicator of abnormal left ventricular filling. Am J Cardiol. 2005 Jun 15;95(12):1448-52.

Wallentin Guron C, Bech-Hanssen O, Wikh R, Rosengren A, Hartford M, Caidahl K. The E/e filling index and right ventricular pressure in relation to applied international Doppler recommendations of left ventricular filling assessment. Eur J Echocardiogr. 2005 Dec;6(6):419-28.

Hägg DA, Jernås M, Wiklund O, Thelle DS, Fagerberg B, Eriksson P, Hamsten A, Olsson B, Carlsson B, Carlsson LM, Svensson PA. Expression profiling of macrophages from subjects with atherosclerosis to identify novel susceptibility genes. Int J Mol Med. 2008 Jun;21(6):697-704.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.