Axel Hambergs Sarekforskning 1895-1933: De osynliga Sámiska forskningsassistenterna

SND-ID: ecds0252-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/m637-ra05

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Karin Granqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan - Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö rorId

Beskrivning

Naturgeografen Axel Hamberg (1863-1933) inledde forskningen i den svenska massiven Sarek. Hambergs forskning var beroende på hjälp från ett antal Sámiska forskningsassistenter, bland annat Lars Nilsson Tuorda (1858-1930), vars roll var avgörande för Hambergs forskning. Den här studien utforskar bredden och vikten av de Sámiska forskningsassistenternas bidrag till Hambergs forskning i Sarek.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-01 – 2010-12-31
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Publikationer

«Between the Arctic 'Other' and Subject: Two Researchers' Images of Sámi in the 19th century» in C. Folke Ax (eds.) Encountering Foreign Worlds: Experiences at Home and Abroad, Proceedings from the 26th Nordic Congress of Historians Reykjavík 8-12 August 2007, Reyjavík Háskólaútgáfan: University of Iceland Press, pp. 69-86.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-09-17

Version 1.0: 2019-09-17

DOI: https://doi.org/10.5879/m637-ra05

Data korrigerade: PDF till PDF/A

Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2020-01-08