Uppskattning av vågklimatet för Östersjön 1980-2004

SND-ID: ecds0177-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/2v2b-qx20

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Barry Broman - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Forskningshuvudman

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut rorId

Beskrivning

Vindvågor beräknade med en enkel vågformel baserad på vind, hämtning och varaktighet i 1223 punkter i Östersjön.

OBS: Detta datasätt uppfyller inte SND: s nominella standarder för återanvändbarhet för data.

För mer information se den engelska sidan på: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0177

Data är till stora delar ostrukturerade men uppdelade efter årtal och i viss mån efter lokalitet. Filerna är öppningsbara i MatLab. Förklaring till variabler saknas. Använda formler för berkning av vågor finns beskrivet i den readme-fil som medföljer data. För distribution finns filerna zippade i en enda, större, fil, vilket sparar ca 30% utrymme.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 – 2004

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Östersjön

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Oceans, Ocean waves

Publikationer

Versioner

Version 1. 2021-04-21

Version 1: 2021-04-21

DOI: https://doi.org/10.5878/2v2b-qx20

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2021-04-21