Data från autonoma undervattensfarkosten Rans uppdrag från forskningsexpeditionen NBP2202 med Nathaniel B. Palmer

SND-ID: 2024-143. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/jej3-kv87

Citering

Skapare/primärforskare

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Anders Sjövall - Ocean Infinity, Ocean Infinity

Mark Symons - Ocean Infinity, Ocean Infinity

Li Ling - Kungliga Tekniska högskolan, Robotik, perception & lärande orcid

Filip Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

... Visa mer..

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Anders Sjövall - Ocean Infinity, Ocean Infinity

Mark Symons - Ocean Infinity, Ocean Infinity

Li Ling - Kungliga Tekniska högskolan, Robotik, perception & lärande orcid

Filip Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Clare Eayrs - Korea Polar Research Institute orcid

David Holland - New York University orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper, Marina infrastrukturen rorId

Diarienummer hos huvudman

NBP2202

Beskrivning

Filer CTD_NBP2202_***.txt
Postprocesserat data från SeaBird-sensorerna.
Data fält:
Tid (Matlabformat) - Tid (UTC) i Matlabs konvention (01-Jan-1900 00:00:00 är 693962.0)
Tryck (dBar)
Latitud (decimalgrader)
Longitud (decimalgrader)
Absolute Salinitet (g/kg) beräknad enligt http://www.teos-10.org
Konservative temperatur (grader) beräknad enligt http://www.teos-10.org
Syrgashalt (ml/l)

... Visa mer..
Filer CTD_NBP2202_***.txt
Postprocesserat data från SeaBird-sensorerna.
Data fält:
Tid (Matlabformat) - Tid (UTC) i Matlabs konvention (01-Jan-1900 00:00:00 är 693962.0)
Tryck (dBar)
Latitud (decimalgrader)
Longitud (decimalgrader)
Absolute Salinitet (g/kg) beräknad enligt http://www.teos-10.org
Konservative temperatur (grader) beräknad enligt http://www.teos-10.org
Syrgashalt (ml/l)
Andel smältvatten (dimensionslös), beräknad enligt Wåhlin et al, 2024

Instrument:
Dubbla paket bestående av en SBE19plus, en SBE43, och en pump (SBE5T) som opererades parallellt under alla dyk. Paketen har separarerade slangpaket med intag nära varandra.

Följande är serienummer på sensorerna:
Barbord: SBE19plus, serienummer: 19-7869, ingen SBE43
Styrbord: SBE19plus, serienummer: 19-7880 och SBE43, serienummer: 0081
SBE43 hade följande kalibreringskoefficienter: Soc = 0.5418; Voffset = -0.4828; Tau = 1.14; A = -4.1263e-003; B = 1.3268e-004; C = -2.1621e-006; Enom = 0.036;

Postprocessering:
Följande steg i postprocesseringen har gjorts:
1) Generell kontroll av kvalitet. Barbords pump hade en dålig kabel och eftersom det inte var något offset mellan barbord och styrbord så tog vi bort alla data från barbords sensorpaket.
2) Identifiera och ta bort spikar och anomalier. Spikar identifierades med följande filter:
[b,a] = butter(5,0.1,'low');
Gränsen för spik gavs av följande parametrar: Temperatur: 0.1; Salinitet 0.01 och syrgashalt: 0.1.
3) Binnat data till 1 Hz från 4 Hz som det är i rådata
4) Justera offset baserat på fartygets post-processerade CTD (som kalibrerades efter expeditionen; se https://www.usap-dc.org/view/project/p0010249). Offset var +0.026 mS/cm för konduktivitet, +0.0002 oC för temperatur, och +0.22 ml/l för syrgashalt.


Filer NBP2202_**_10m.txt
Isdraft (dvs djupet på gränsytan mellan hav och is) så som den definieras av multistrålekolod EM2040CX med serienummer 2105. Instrumentet monterades uppåtseende och med med 300 kHz frekvens. Data med kvalitetsflagga 13 eller högre lästes in i Eiva Navimodel Producer och griddades till 10 m. Datafälten är:

latitud (decimalgrader),
longitud (decimalgrader)
Isdraft (m)

Filer NBP2202_**_2m.txt
Isdraft (dvs djupet på gränsytan mellan hav och is) så som den definieras av multistrålekolod EM2040CX med serienummer 2105. Instrumentet monterades uppåtseende och med med 300 kHz frekvens. Data med kvalitetsflagga 13 eller högre lästes in i Eiva Navimodel Producer och griddades till 2 m. Datafälten är:

latitud (decimalgrader),
longitud (decimalgrader)
Isdraft (m)

Filer NBP2202_**_1m.txt
Isdraft (dvs djupet på gränsytan mellan hav och is) så som den definieras av multistrålekolod EM2040CX med serienummer 2105. Instrumentet monterades uppåtseende och med med 300 kHz frekvens. Data med kvalitetsflagga 13 eller högre lästes in i Eiva Navimodel Producer och griddades till 1 m. Datafälten är:

latitud (decimalgrader),
longitud (decimalgrader)
Isdraft (m)

Fil CTD_PostProcessed.txt
Temperatur, salinitet och djup från en SBE49 CTD profil tagen genom ett borrhål genom isen på position 74° 22' 12.5328" S, 112° 32' 26.2782" W (74.370062 S, 112.540718 W). En Seabird SBE49 (SN 0219) FastCAT CTD profilerare monterades i en specialkonstruerad ram och fästes vid en winch-kabel med mekanisk terminering samt en elektronisk terminering för live-streamning av data. Ett nedkast och ett uppkast av salinitet och temperatur utfördes kl 14:46 UTC den 7 Feb 2022, med samplingrate 16 Hz. Kasten tog ungefär en timme varje väg. CTDn tillbringade ett par minuter vid havsbotten (1226 dB, enligt en RBRsolo), vilket gav upphov till artifakter i saliniteten på väg upp från botten.
Post-processering: Data har filtrerats, justerats för pumpens hastighet samt binnats till 5 cm genom att använda SeaBirds post-processeringsalgoritmer (version 7.26.7.129). Ingen korrektion för termisk massa har gjorts. En offset-kalibrering gentemot (kalibrerade) CTD data från RV/IB Nathaniel B. Palmer och från AUVn gjordes, och konduktivitet skiftades därmed +0.015 mS/cm. Instrumentets noggranhet är ±0.002 °C och ±0.0003 S m−1 för temperatur och konduktivitet, respektive.
Data fält:
tryck (dB)
Konservativ temperatur (grader)
Absolut salinitet (g/kg)Fil dotson_cast_downcast.cnv
Rådata för borrhåls-CTDn
Datafält:
Tryck (dB)
Conduktivitet (mS/cm)
Temperatur (in situ, oC)
Scan (räknad)
Flagga Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-01-15 – 2022-02-24

Variabler

8

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Amundsenhavet, Västra Antarktis, samt under Dotson is-shelf.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper, Marina infrastrukturen

Medverkande

Øyvind Hegrenæs - Kongsberg Underwater Technology, LLC

Johan Rolandsson - EcoWorks AB

Craig Wallace - Kongsberg Maritime AS

Finansiering 1

 • Finansiär: Natural Environment Research Council rorId
 • Diarienummer hos finansiär: NE/S006419/1, NE/S006664/1

Finansiering 2

 • Finansiär: National Science Foundation, Office of Polar Programs rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 1929991, 1738942
 • Projektnamn på ansökan: NSF-NERC: Thwaites-Amundsen Regional Survey and Network (TARSAN) Integrating Atmosphere-Ice-Ocean Processes affecting the Sub-Ice-Shelf Environment. NSF-NERC: THwaites Offshore Research (THOR)

Finansiering 3

 • Finansiär: Stiftelsen för Strategisk Forskning, projekt: Nationellt Center för Maritim Robotik (SMaRC) rorId
 • Diarienummer hos finansiär: IRC15-0046
 • Projektnamn på ansökan: Nationellt Center för Maritim Robotik

Finansiering 4

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2021-00595_VR
 • Projektnamn på ansökan: Fluidmekanik vid en Antarktisk isfront: Ny teknologi möjliggör vetenskapliga framsteg
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Wåhlin, A., Alley, K.E., Begeman, C., Hegrenæs, Ø., Yuan, X., Graham, A.G.C., Hogan, K., Davis, P.E.D., Dotto, T. S., Eayrs, C., Hall, R.A., Holland, D., Kim, T.W., Larter, R.D., Ling, L., Muto, A., Pettit, E.C., Schmidt, B.E., Snow, T., Stedt, F., Washam, P. M., Wahlgren, S., Wild, C., Wellner, J., Zheng, Y., Heywood, K.J. Swirls and scoops: a new view of how the ocean melts Antarctica's ice shelves. Science Advances (accepted).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-05-16
Senast uppdaterad: 2024-05-16