Data från Rans uppdrag NBP009 och NBP011 från forskningskryssningen NBP1902 med Nathaniel B. Palmer

SND-ID: 2020-193-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/yw26-vc65

Citering

Skapare/primärforskare

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper, Marina infrastrukturen rorId

Diarienummer hos huvudman

NBP011

NBP009

Beskrivning

Temperatur, salinitet och löst syre uppmätt under flera uppdrag i Amundsenhavet med den autonoma undervattensfarkosten Ran under forskningskryssningen NBP1902 med isbrytaren Nathaniel B. Palmer.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;

... Visa mer..
Temperatur, salinitet och löst syre uppmätt under flera uppdrag i Amundsenhavet med den autonoma undervattensfarkosten Ran under forskningskryssningen NBP1902 med isbrytaren Nathaniel B. Palmer.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Upplöst syre (ml / l)
Matlab-tid (numerisk)

AUV-uppdrag 009 från NBP1902.
Uppdraget gick delvis (0.6 km) under Thwaites Glacier.

AUV-uppdrag 011 från NBP1902.
Uppdraget gick delvis (3 km) under Thwaites Glacier.

Se den engelska beskrivningen och dokumentationsfilerna för mer detaljer om insamlingsmetoderna.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Upplöst syre (ml / l)
Matlab-tid (numerisk) Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-03 – 2019-03-09

Variabler

8

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Amundsenhavet, Västra Antarktis, samt delvis under Thwaites Glacier.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper, Marina infrastrukturen

Medverkande

Johan Rolandsson - EcoWorks AB

Øyvind Hegrenæs - Kongsberg Underwater Technology, LLC

Aleksandra Mazur - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Mark Symons - MMT (UK) Limited, Operations

Craig Wallace - Kongsberg Maritime AS

... Visa mer..

Johan Rolandsson - EcoWorks AB

Øyvind Hegrenæs - Kongsberg Underwater Technology, LLC

Aleksandra Mazur - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Mark Symons - MMT (UK) Limited, Operations

Craig Wallace - Kongsberg Maritime AS

Salar Karam - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Jonas Andersson - MMT Sweden AB

Filip Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: Natural Environment Research Council rorId
  • Diarienummer hos finansiär: NE/S006419/1, NE/S006664/1

Finansiering 2

  • Finansiär: National Science Foundation, Office of Polar Programs rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 1929991, 1738942

Finansiering 3

  • Finansiär: Stiftelsen för Strategisk Forskning, projekt: Nationellt Center för Maritim Robotik (SMaRC) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: IRC15-0046
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

A. K. Wåhlin, A. Graham, K. A. Hogan, B. Y. Queste, L. Boehme, R. Larter, E. Pettit, J. Wellner and K. J. Heywood, Pathways and modification of warm water flowing beneath Thwaites Ice Shelf, West Antarctica. Science Advances 7, eabd7254 (2021).
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abd7254

A. K. Wåhlin, An AUV underneath the ‘Doomsday glacier’: Revealing pathways and modification of warm water flowing beneath Thwaites ice shelf, West Antarctica. Presented at the 2020 IEEE OES Autonomous Underwater Vehicle Symposium, St. Johns, NL, Canada, September 30-October 2, 2020.

International Thwaites Glacier Collaboration. (2019). Nathaniel B. Palmer : Cruise NBP1902. Version 1.0. Rolling Deck to Repository (R2R).
DOI: https://doi.org/10.7284/908147

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-02-10
Senast uppdaterad: 2024-07-08