Dataset: Alkali jon diffusion och struktur för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikatglas

SND-ID: 2022-4-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/m3y0-kv73

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Felix Bengtsson - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet

Ilknur Bayrak Pehlivan - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet orcid

Lars Österlund - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet orcid

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Forskningshuvudman

RISE Research Institutes of Sweden - RISE Glas rorId

Diarienummer hos huvudman

P105190

Beskrivning

Diffussionskinetik och strukturella egenskaper för kemiskt härdade titanoxid dopade soda kalk silikat glas studerades med djupupplöst fotoelektronspektroskopi, Ramanspektroskopi och spektrofotometri.

Vänligen se den engelska katalogsidan för utförligare beskrivning.

Se engelska katalogsidan för fillista och varibelförklaringar och se readme-filen för mer utförlig beskrivning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

RISE Glas

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Materialkemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Den kondenserade materiens fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Analytisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bengtsson, F., Pehlivan, I. B., Österlund, L., & Karlsson, S. (2022). Alkali ion diffusion and structure of chemically strengthened TiO2 doped soda-lime silicate glass. In Journal of Non-Crystalline Solids (No. 121564; Vol. 586, pp. 121564–121564). https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121564
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121564
URN: urn:nbn:se:ri:diva-58914
SwePub: oai:DiVA.org:ri-58914

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-04-01