Dataset: Viskositetseffekt av TiO2 på soda kalk silikat glas

SND-ID: 2021-211-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/0gv4-dr76

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Forskningshuvudman

RISE Research Institutes of Sweden - RISE Glas rorId

Diarienummer hos huvudman

P105190

Beskrivning

När TiO2 ersätter SiO2 har det en liten nedtryckande effekt på viskositeten. Tills gränsen när Na2O / TiO2-förhållandet är mindre än 2, vilket indikerar en transformation av strukturen för TiO2, då sker en anmärkningsvärd ökning av viskositetsbräckligheten observeras för den beräknade låga temperaturregion. Förändringen är inte lika tydlig för regionen med hög temperatur. CaO ersatt av TiO2 ger nästan ingen effekt på viskositeten, men när den närmar sig Na2O / TiO2≈2 tenderar den att kristallisera vid temperaturer på 1000-1050 ° C.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-01 – 2019-10-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

RISE Glas

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS
  • Diarienummer hos finansiär: 2018‐00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mineral- och gruvteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Karlsson, S. (2019). The viscosity effect of TiO2 on soda-lime-silicate bearing glass. 4th Internation Workshop on Glass and Entropy and 9th International Otto Schott Colloquium. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39908
URN: urn:nbn:se:ri:diva-39908

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-07-09