Gren- och krondata från Linnéuniversitetets provyta med skiktad granskog i Simontorp

SND-ID: 2022-144-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/f7vh-9e91

Citering

Skapare/primärforskare

Nils Fagerberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik orcid

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för skog och träteknik rorId

Diarienummer hos huvudman

FO 2015/449-51

Beskrivning

Gren och krondata för den levande delen av trädkronan i ett skiktat granbestånd i norra Skåne. Syftet vara att skapa en modell för kviststorlek beroende av det individuella trädets konkurrenssituation. Datan innehåller information om max grenlängd med 30 cm intervall längs hela trädhöjden. En mindre del av observationerna är kopplade till grendiameter. Data på trädnivå innehåller tillväxt, trädpositioner och krondata. Datainsamling mellan 2016 och 2018 som en del av ett doktorandprojekt på Linnéuniversitetet, inst. för skog och träteknik. Ytan är markerad i fält.

Filen "Combined adjusted h0a clean V2.csv" innehåller data med 3 803 höjdsektionsobservationer från Simontorps provyta fördelade på 80 granar. Uppgifterna representerar grendata från den levande delen av kronan. 58 variabler, bl.a. horisontell grenlängd, grendiameter, grenvarvshöjd, träddiameter och trädposition. Förklaring av variablerna finns i "Branch data designations.xlsx".

Filen "Branchdata 20-12-03.csv" innehåller data med 4 089 gren- och grenvarvsobservationer från samma yta, med mätningar upp till 5,5m stamhöjd. 25 variable

... Visa mer..
Gren och krondata för den levande delen av trädkronan i ett skiktat granbestånd i norra Skåne. Syftet vara att skapa en modell för kviststorlek beroende av det individuella trädets konkurrenssituation. Datan innehåller information om max grenlängd med 30 cm intervall längs hela trädhöjden. En mindre del av observationerna är kopplade till grendiameter. Data på trädnivå innehåller tillväxt, trädpositioner och krondata. Datainsamling mellan 2016 och 2018 som en del av ett doktorandprojekt på Linnéuniversitetet, inst. för skog och träteknik. Ytan är markerad i fält.

Filen "Combined adjusted h0a clean V2.csv" innehåller data med 3 803 höjdsektionsobservationer från Simontorps provyta fördelade på 80 granar. Uppgifterna representerar grendata från den levande delen av kronan. 58 variabler, bl.a. horisontell grenlängd, grendiameter, grenvarvshöjd, träddiameter och trädposition. Förklaring av variablerna finns i "Branch data designations.xlsx".

Filen "Branchdata 20-12-03.csv" innehåller data med 4 089 gren- och grenvarvsobservationer från samma yta, med mätningar upp till 5,5m stamhöjd. 25 variabler, bl.a grendiameter och grenposition på stammen. Förklaring av variablerna finns i "Designations flat data ver4.xlsx".

Det finns även en central fil "N1b_all_sep.xlsx" som innehåller trädart, träddiameter och trädposition för samtliga träd >6 cm dbh på provytan (see flik "Simontorp). Kodförklaringar finns i egen flik i datafilen, samt i dokumentationsfilen "Plantor och ståndort.docx". Dessa två filer är dock publicerade under en annan post i SND (2021-174 Träddata för tillväxt och positioner från Linné­universitetets skiktade provytor, länkad från denna post) och kan laddas ner därifrån. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2017 – 2018

Variabler

58

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Picea abies

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Markbaserad laser och manuella mätningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-10-16 – 2018-11-20
  • Instrument: Markbaserad laser (Tekniskt/-a instrument) - Leica P40 markbaserad laser
  • Instrument: Ultraljudspositionering (Tekniskt/-a instrument) - Postex
  • Rumslig upplösning: 0.01 meter
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Småland

Geografisk beskrivning: Provytan ligger i kommunen Glimåkra.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skog och träteknik

Medverkande

Anders Blidberg - Simontorp Konsult AB

Finansiering

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-01409_Formas
  • Projektnamn på ansökan: Continuous cover forestry systems: interaction between management practice, wood quality and economic viability
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Fagerberg, N. (2022). Individual-tree-selection in uneven-sized Norway spruce stands in southern Sweden: Developments of tools for simulation and optimization (Doctoral Dissertation, Linnaeus University, Department of Forestry and Wood Technology). Linnaeus University Press.
ISBN: 9789189709478
DOI: https://doi.org/10.15626/LUD.467.2022
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-116633
SwePub: oai:DiVA.org:lnu-116633

Fagerberg, N. et al. (2022). Individual-tree distance-dependent growth models for uneven-sized Norway spruce. Forestry, 95(5), 634–646.
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-112972
DOI: https://doi.org/10.1093/forestry/cpac017
SwePub: oai:DiVA.org:lnu-112972

Lohmander, P. & Fagerberg, N. (2022). Statistics and Mathematics of General Control Function Optimization for Continuous Cover Forestry, with a Swedish Case Study based on Picea abies. Asian Journal of Statistical Sciences, 2(1), 1–35. https://www.arfjournals.com/image/catalog/Journals%20Papers/AJSS/2022/No%201%20(2022)/1.%20AJSS_01-35.pdf
ISSN: 2582-9912

Fagerberg, N. (2021). Some specific sub-models for simulation of uneven-sized Norway spruce: within contexts of forest management, stem quality and tree growth. Department of Forestry and Wood Technology, Linnaeus University.
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-107671
SwePub: oai:DiVA.org:lnu-107671

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-06-16
Senast uppdaterad: 2024-05-21