Träddata för tillväxt och positioner från Linné­universitetets skiktade provytor

SND-ID: 2021-174-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/6tkj-tb97

Citering

Skapare/primärforskare

Nils Fagerberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik orcid

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för skog och träteknik rorId

Diarienummer hos huvudman

2015/449

Beskrivning

Träddata för tillväxt och trädpositioner från fem skiktade provytor i Götaland. Ytorna är grandominerade och lades ut mellan 2016 och 2018 som en del av ett doktorandprojekt på Linnéuniversitetet, inst. för skog och träteknik. Fyra av ytorna har markerats i fält för att underlätta långsiktiga uppföljningar.

Dataset med trädtillväxt samt trädpositioner. Träden är positionerade med ultraljud avståndsmätning och triangulering (Haglöf, Postex). Årsringstillväxt uppmätt från borrkärnor.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2018

Variabler

28

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016 – 2018
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Småland

Geografisk beskrivning: Provytorna ligger i kommunerna Glimåkra, Alvesta, Värnamo och Vetlanda.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skog och träteknik

Medverkande

Jan-Ola Olsson - Linnéuniversitetet

Peter Lohmander - Optimal solutions

Johan Bergh - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik

Stergios Adamopoulos - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik orcid

Finansiering

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-01409_Formas
  • Projektnamn på ansökan: Continuous cover forestry systems: interaction between management practice, wood quality and economic viability
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Olsson, J.-O., & Fagerberg, N. (2019). En avståndsberoende tillväxtmodell på trädnivå för gran : en preliminär modell baserad på två skiktade bestånd i Götaland. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-80647
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-80647

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-09-12
Senast uppdaterad: 2024-05-21