Romperöd, diametertillväxt i skiktad granskog

SND-ID: 2020-52-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/wcbz-kq34

Citering

Skapare/primärforskare

Nils Fagerberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik orcid

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för skog och träteknik rorId

Beskrivning

Dataunderlaget består av observationer av diametertillväxt i ett fullskiktad grandominerat skogsbestånd. Försöksytan har hanterats med blädning/selektiv avverkning i minst 100 år. Det finns två provytor med olika tidpunkter för avverkning. Höjd- och åldersmätningar finns på vissa provträd. En av ytorna har koordinatinmätta trädpositioner. Den första revisionen är gjord 1989. Den första ytan består av 209 trädobservationer och den andra ytan består av 257 trädobservationer (vid första revisionen).

Excel-filen [Romperöd uniform data version 3 snd.xlsx] innehåller all data från samtliga revisioner mellan 1989 till 2015. Dessa data är utan koordinatsättning av träden. Datafilen innehåller information som länkar trädidentiteterna mellan de två datafilerna.

Excel-filen [Romperöd nivå 1b snd.xlsx] innehåller data från en utökad revison av den gallrade ytan där träden även koordinatsattes. 74 stycken av träden har utökad information om årsringstillväxt, rötförekomst, kronform och höjd.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-05-11 – 2016-11-28

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Klavad brösthöjdsdiameter
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-05-10
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Östra Göinge kommun, Glimåkra församling

Geografisk beskrivning: Romperöd, 3 km norr om Glimåkra.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skog och träteknik

Medverkande

David Göransson - Ägare till skogsfastigheten

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson J-O, Fagerberg N (2019) En avståndsberoende tillväxtmodell på trädnivå för gran:-en preliminär modell baserad på två skiktade bestånd i Götaland. Department of Forestry and Wood Technology, Linnaeus University
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-80647

Fagerberg, N., Lohmander, P., Eriksson, O., Olsson, J.-O., Poudel, B. C. & Bergh, J. 2022. Evaluation of individual-tree growth models for Picea abies based on a case study of an uneven-sized stand in southern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 37:1, 45-58, DOI: 10.1080/02827581.2022.2037700.
DOI: https://doi.org/10.1080/02827581.2022.2037700
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-110866
SwePub: oai:DiVA.org:lnu-110866

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2022-01-31

Version 1: 2022-01-31

DOI: https://doi.org/10.5878/wcbz-kq34

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2022-01-31
Senast uppdaterad: 2024-05-21