Environmental benefits and biomass production from riparian buffers and windbreaks in Europe

SND-ID: 2021-207-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/yz9j-q902

Citering

Alternativ titel

Strategic deployment of riparian buffers and windbreaks in Europe can co-deliver biomass and multiple environmental benefits

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande orcid

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet - Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande rorId

Beskrivning

Tre scenarier för storskalig etablering av buffertzoner och lähägn, över fler än 81,000 landskap i Europa, med kvantifierad areal, biomassaproduktion, och miljönytta.

Se engelsk beskrivning för information om studien.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2018

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: EU27+UK

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljöledning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Förnyelsebar bioenergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Englund, O., Börjesson, P., Mola-Yudego, B., Berndes, G., Dimitriou, I., Cederberg, C., & Scarlat, N. (n.d.). Beneficial land-use change in Europe: deployment scenarios for multifunctional riparian buffers and windbreaks. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-128604/v1
DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-128604/v1
URN: urn:nbn:se:miun:diva-42079

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-07-09