Environmental impacts and mitigation effectiveness of strategic perennialization

SND-ID: 2021-206-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7jw8-ka21

Citering

Alternativ titel

Beneficial land use change: Strategic expansion of new biomass plantations can reduce environmental impacts from EU agriculture

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbar utveckling orcid

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet - Inst. för Ekoteknik och hållbar utveckling rorId

Beskrivning

I studien har vi utforskat potentialen för fördelaktig markanvändningsförändring genom strategisk perennialisering i Europa. Miljöproblematiken i fler än 81,000 individuella landskap har kvantifierats och potentialen att lindra miljöproblematik med hjälp av strategisk etablering av perenna grödor har uppskattats i varje enskilt landskap.

För mer information, se engelsk beskrivning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2018

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: EU27+UK

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Inst. för Ekoteknik och hållbar utveckling

Finansiering 1

  • Finansiär: Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansiering 2

  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: P48364-1
  • Projektnamn på ansökan: Minska negativa miljöeffekter av biomassaproduktion genom att producera mer biomassa

Finansiering 3

  • Finansiär: Chalmers Energy Area of Advance

Finansiering 4

  • Finansiär: f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
  • Diarienummer hos finansiär: P48364-1
  • Projektnamn på ansökan: Minska negativa miljöeffekter av biomassaproduktion genom att producera mer biomassa
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljöledning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Förnyelsebar bioenergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Englund, O., Börjesson, P., Berndes, G., Scarlat, N., Dallemand, J.-F., Grizzetti, B., Dimitriou, I., Mola-Yudego, B., & Fahl, F. (2020). Beneficial land use change: Strategic expansion of new biomass plantations can reduce environmental impacts from EU agriculture. Global Environmental Change, 60, Article 101990. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101990
URN: urn:nbn:se:miun:diva-38179
DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101990

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-07-08