Enkätdata från enkät om cybersäkerhetsträning och användbarhet av säkerhetsfunktioner

SND-ID: 2021-198-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/pv4m-s237

Citering

Skapare/primärforskare

Joakim Kävrestad - Högskolan i Skövde orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde - Institutionen för informationsteknologi rorId

Beskrivning

Enkätdata från enkät om cybersäkerhetsträning och användbarhet av säkerhetsfunktioner. Data insamlad från svarande i Sverige, UK, och Italien.

Se bifogad beskrivning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
With the purpose of collecting quantitative data from a large sample of respondents, a web-based survey was used. The survey panel company Webropol was hired for the distribution of the survey which restricted the range of possible participants to the members of Webropols panel.
A stratified sampling approach was used to generate a probability sample within the web panel. The panel members were split into strata based on gender, age, and geographical region. Equal proportions from each strata were then recruited using simple random sampling.
The primary target of the survey was Swedish users, and the target sample size for Swedes was set to 800 respondents. Samples with a target size of 300 respondents were drawn from UK and Italy.

Variabler

87

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

insamling med webpanel och förutbestämt antal svarande

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Italien, Storbritannien

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för informationsteknologi

Finansiering

  • Finansiär: Vinnova
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Datavetenskap (datalogi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Systemvetenskap, informationssystem och informatik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2021-06-29