Rotational Thromboelastometry predicerar vårdnivå vid COVID-19

SND-ID: 2020-43-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/wh80-0w17

Citering

Skapare/primärforskare

Lou Almskog - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anna Ågren - Karolinska Universitetssjukhuset / Danderyds sjukhus, Avdelningen för hematologi / Institutionen för kliniska vetenskaper

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Karolinska Institutet rorId

Beskrivning

Syftet med studien var att testa om Rotational Thromboelastometry (ROTEM) indikerar att patienter med COVID-19 är benägna att bilda blodproppar. Även om provet skiljer sig åt beroende på om patienter på vanlig vårdavdelning testas jämfört med patienter på mer avancerade vårdavdelningar.

Se utförligare beskrivning i den engelska versionen av katalogposten.

För detaljer se artikeln: https://doi.org/10.1007/s11239-020-02312-3

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Patienter som läggs in på vårdavdelning på grund av COVID-19 infektion

Studiedesign

Observationsstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05-08 – 2020-05-31

Variabler

12

Antal individer/objekt

60

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-08 – 2020-05-31
  • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Karolinska Institutet

Medverkande

Jonas Svensson - Karolinska Institutet

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr D-nr 2020-01875

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Anestesi och intensivvård (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hematologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Trombos, Rotem, Covid-19

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rotational Thromboelastometry predicts care level in Covid-19
Lou Almskog, Agneta Wikman, Jonas Svensson, Michael Wanecek, Matteo Bottai, Jan van der Linden, Anna Agren
medRxiv 2020.06.11.20128710; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128710
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128710

Almskog, L., Wikman, A., Svensson, J., Wanecek, M., Bottai, M., van der Linden, J., & Agren, A. (2021). Rotational thromboelastometry results are associated with care level in COVID-19. In Journal of thrombosis and thrombolysis (Vol. 5251, Issue 12, pp. 437–445). https://doi.org/10.1007/s11239-020-02312-3
DOI: https://doi.org/10.1007/s11239-020-02312-3
SwePub: oai:prod.swepub.kib.ki.se:144915141

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-08-24
Senast uppdaterad: 2023-08-31