Air quality valuation using online surveys in three Asian megacities

SND-ID: 2020-199-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/80xh-1026

Ingår i samling hos SND: Environment for Development

Citering

Skapare/primärforskare

Jie-Sheng Tan-Soo - National University of Singapore

Forskningshuvudman

Environment for Development Initiative - National University of Singapore

Beskrivning

This data is from an internet survey of 4,500 individuals from the cities of Jakarta, Beijing, and Delhi. The surveys were conducted around early-2019. The survey contains questions on basic socioeconomic characteristics, and their responses to contingent valuation questions on willingness to pay for improved air quality.

The data were collected using online surveys to carry out a contingent valuation for air quality improvements in three Asian megacities facing severe pollution problems – Beijing, Delhi, and Jakarta.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

residents in Jakarta, Delhi, Beijing

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-01 – 2019-03-31

Variabler

128

Antal individer/objekt

4372

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-02-01 – 2019-03-01
  • Datakälla: Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Indien, Indonesien, Kina

Lägsta geografiska enhet

Landskap

Högsta geografiska enhet

Landskap

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

National University of Singapore

Medverkande

Ping Qin - Renmin University of China

Marc Jeuland - Duke University

Subhrendu Pattanayak - Duke University

Eric Finkelstein - Duke-NUS University

Xiaobing Zhang - Renmin University of China

Finansiering

  • Finansiär: Environment for Development

Etikprövning

Annan

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Social och ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Luftföroreningar

Publikationer

J.S. Tan-Soo, E. Finkelstein, P. Qin, M. Jeuland, S. Pattanayak (2020) Air Quality Valuation Using Online Surveys in Three Asian Megacities, EfD Discussion Paper Series October 2020, EfD DP 20-33

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-01-29
Senast uppdaterad: 2024-01-02