GIS-material för arkeologiskt projekt: På prästgårdsjorden - Grebo prästgård

SND-ID: snd2350-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001463

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse kring Grebo Prästgård i Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en utredning i det berörda området. Hela området ingår i ett en gång sammanhängande grav- och boplatsområde. Vid utredningen påträffades anläggningar och fynd inom tre delområden. Dessa registreras under de temporära beteckningarna UV 4:1-2 samt UV 5 (Grebo socken). Dels påträffades möjligen medeltida ugnsrester, härdar samt rikligt med tegelliknande lera, dels också överplöjda gravkonstruktioner med brända ben och en bit glas. Slutligen påträffades också boplatslämningar i form av stenskodda stolphål, härdar och lagerrester.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning berördes av det planerade exploateringsprojektet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om de

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse kring Grebo Prästgård i Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en utredning i det berörda området. Hela området ingår i ett en gång sammanhängande grav- och boplatsområde. Vid utredningen påträffades anläggningar och fynd inom tre delområden. Dessa registreras under de temporära beteckningarna UV 4:1-2 samt UV 5 (Grebo socken). Dels påträffades möjligen medeltida ugnsrester, härdar samt rikligt med tegelliknande lera, dels också överplöjda gravkonstruktioner med brända ben och en bit glas. Slutligen påträffades också boplatslämningar i form av stenskodda stolphål, härdar och lagerrester.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning berördes av det planerade exploateringsprojektet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-13 – 2004-10-14
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-18 – 2004-10-19
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Åtvidaberg kommun, Grebo socken

Geografisk beskrivning: Grebo prästgård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200468

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-9535-04

Producents dnr för projektet: 421-2275-2004

ProjektID: p504049

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Rolöf, Magnus (2004). På prästgårdsjorden: sönderplöjda gravar, boplatsspår, ugnar och bearbetad kvarts funna vid utredning inför planerad villabebyggelse. Grebo prästgård, Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2004:50. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2016-07-26