Survey Data on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2013

SND-ID: snd1289-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7n86-g790

Ingår i samling hos SND: Environment for Development

Citering

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Department of Economics

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Environment for Development, Handelshögskolan rorId

Beskrivning

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The datasets consist of different data files in Stata format. Each file corresponds to a section in the questionnaire.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Jordbrukshushåll i fyra Etiopiska regioner: Amhara, Oromia, SNNP och Tigray

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-04-01 – 2013-06-30

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

95%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju: PAPI
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Enumerator assisted personal interview
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-03 – 2013-05
  • Datainsamlare: Ethiopian Development Research Institute, Environment and Climate Research Center
  • Datakälla: Händelser/interaktioner, Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Studien omfattar utvalda hushåll från fyra regioner i Etiopien: Amhara, Oromia, SNNP och Tigray.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Environment for Development, Handelshögskolan

Finansiering 1

  • Finansiär: Environment for Development Initiative

Finansiering 2

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Gebreegziabher, Zenebe & Beyene, Abebe & Bluffstone, Randall & Martinsson, Peter & Mekonnen, Alemu & Toman, Michael. (2018). Fuel Savings, Cooking Time and User Satisfaction with Improved Biomass Cookstoves: Evidence from Controlled Cooking Tests in Ethiopia. Resource and Energy Economics. 52.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2018.01.006

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2020-10-30

Version 1: 2020-10-30

DOI: https://doi.org/10.5878/7n86-g790

Kontakter för frågor om data

Agustin Petroni

data@efd.gu.se

Zenebe Gebregziabher

zenebeg2002@yahoo.com

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2020-10-30
Senast uppdaterad: 2021-09-06